Linkovi

Raketni napad na bagdadski  hotel Al-Rašid - 2003-10-26


“Situacija je još uvek opasna u šta nas je uverio ovaj napad i drugi napadi tamo gde ima ostatka starog režima i terorista koji ne žele demokratiju i koji ne žele da vide kako ljudi uživaju u boljem životu. Usled toga pred nama je veliki rad. Neæemo popustiti u tom radu. Moramo da stavimo situaciju pod kontrolu”.

Oko osam raketa ispaljeno je na bagdadski hotel Al Rašid u kome je odseo zamenik sekretara za odbranu Pol Vulfovic. Pauel je istakao da je najvažniji aspekt poboljšanja bezbednosti u Iraku obuka Iraèana da bi preuzeli odgovornost za bezbednost,.

“Potrebna je veæa bezbednost širom te zemlje, ali o toj bezbednosti ne bi trebalo da brinu samo amerièke ili koalicione trupe nego i iraèke snage o kojima govori Pol Vulfovic i svi mi. Potrebna je nova iraèka vojska, policiija, ljudi koji poznaju svoje susedstvo, ljudi koji znaju ko ne bi trebalo da bude na datom mestu i koji æe imati bolji pristup obaveštajnim podacima potrebnim za suoèavanje sa tom vrstom pretnje.”

U meðuvremenu, komandant amerièkih trupa u Iraku, general Rikardo Sanèez ukazao je da se broj napada na koalicione trupe u Iraku poveæava. U intervju tv mreži ABC, koalicioni administrator u Iraku, Bremer naveo je reèi generala Sanèeza da su ti napadi sve organizovaniji:

“General Sanèez je naveo da su teroristièke grupe sve bolje organizovane i da koriste savremenije metode, naroèito ruèno izraðene eksplozivne naprave na putevima kojima se kreæu naši konvoji. I juèe je izvršen napad na jedan konvoj zapadno od Bagdada. To je ozbiljan problem, koji moramo da rešimo.

Pauel i Bremer su nazvali su raketni lanser upotrebljen u napadu na hotel Al Rašid, lukavim sredstvom koje je izgledalo kao ruèni generator.

XS
SM
MD
LG