Linkovi

Ramsfeld o borbi protiv terorizma - 2003-10-24


Snažna Ramsfeldova odbrana progona terorista, koji administracija sprovodi u zemljama kao što su Irak i Avganistan, izneta je u njegovom govoru povodom dvadesete godišnjice teroristièkog napada kamionom-bombom, u Bejrutu, u kome je ubijen 241 pripadnik amerièkih oružanih snaga. Ali toj izjavi prethodilo je i procurivanje u javnost jednog njegovog memoranduma, upuæenog visokim funkcionerima Pentagona. U njemu Ramsfeldovo gledište donekle odudara od optimistièke slike rata protiv terorizma, kakvu amerièka administracija obièno iznosi. Ramsfeld u tom dokumentu kaže da su rezultati borbe sa al-Kaidom mešoviti i predvidja da æe borba u Iraku i Avganistanu biti duga i teška. Medjutim, tokom improvizovanog sastanka sa izveštaèima u Pentagonu on je demantovao da je otkrio neke skrivene istine:

”Od samog poèetka govorimo da je ova borba sa terorizmom vrlo teška. To æe potrajati duže vreme. Biæe potrebna saradnja mnogih zemalja. Biæe potrebni svi elementi naše nacionalne sile, a to su stvari koje su veæ mnogo puta iskazane,“ rekao je Ramsfeld.

Ramsfeld je insistirao da je njegov memorandum imao za cilj da podstakne razmišljanje u najvišim krugovima u Pentagonu o tome kako se boriti protiv terorizma. Na primer, on je u tom dokumentu postavio pitanje da li bi Sekretarijat za odbranu trebalo da se reorganizuje ili bi trebalo osnovati neku novu instituciju za borbu protiv terorista. Ali u svom obraæanju izveštaèima, Ramsfeld je podvukao da Sjedinjene Države ne mogu sebi da dozvole da se povuku i nastoje da zaštite svoje gradjane od terorista samo u okviru sopstvenih granica:

”Svako ko misli da slobodni ljudi mogu samo da se sklupèaju, da nadju naèin kako da se sakriju i brane od onoga što se dogadja u ovom svetu - greši. Jedini naèin za hvatanje u koštac sa problemom terorizma jeste da se bitka prenese na njihov teren, a to je ono što predsednik Sjedinjenih država èini,“ rekao je Donald Ramsfeld.

Uoèi Ramsfeldovog neoèekivanog pojavljivanja u novinarskoj sali u Pentagonu, sa izveštaèima se sastao operativni direktor Združenog generalštaba oružanih snaga, general Norton Švarc. On je otkrio postojanje nekoliko novih operacija koalicije u Iraku, u kojima su zaplenjeni oružje i eksploziv, i uhapšene sumnjive osobe za koje se veruje da su odgovorne za bombaške napade, kao i za krijumèarenja. Ali general Švarc je takodje priznao da se pokazalo da su teroristièke snage u Iraku, kako se izrazio, ”žilave.“ On je takodje izvestio da je u poslednje vreme došlo do poveæanja broja napada na koalicione snage koje predvode Sjedinjene Države.

XS
SM
MD
LG