Linkovi

Kritikovan bezbednosni aparat UN - 2003-10-23


U oštro sroèenom izveštaju na 40 stranica nezavisna komisija optužila je bezbednosni aparat Ujedinjenih nacija za nesposobnost pružanja adekvatne zaštite osoblju u Iraku. U izveštaju se opisuju obrisi jednog sistema, sa nemarno sastavljenim propisima, u kome su se pravila redovno ignorisala. Komisija je potvrdila izjave amerièkih funkcionera da su zvaniènici Ujedinjenih nacija u Bagdadu odbili zaštitu koalicionih snaga jer nisu želeli da budu identifikovani kao okupatori. Bivši predsednik Finske Marti Ahtisari, koji je predsedavao komisijom, rekao je da je bezbednosni aparat Ujedinjenih nacija nefunkcionalan i da se mora sprovesti njegova potpuna revizija:

”Sistem rukovodjenja bezbednošæu u Ujedinjenim nacijama uopšte ne funkcioniše. On pruža slabe garancije za bezbednost osoblja Ujedinjenih nacija u Iraku i drugim podruèjima visokog rizika, i zato mora da se se reformiše.“

Ahtisari je rekao da propusti koje je pronašla njegova komisija ukazuju na potrebu novog pristupa u osiguravanju bezbednosti osoblja. Pozivajuæi se na svoje ranije iskustvo šefa operacija Ujedinjenih nacija u Namibiji on je rekao da je unutar svetske organizacije potrebno novo razumevanje o opasnostima sa kojima se ona suoèava:

”Mislim da je nastao dramatièan pomak. Ranije smo svi mislili da æe nas zaštititi zastava Ujedinjenih nacija, i to kažem kao bivši šef operacija svetske organizacije 89.-90. godine. Uprkos svim teškoæama koje smo imali u Namibiji, to je bilo kao nedeljni piknik u poredjenju sa sadašnjim operacijama.“

Marti Ahtisari je izbegao da bilo koga okrivi za propuste u bezbednosti, rekavši da izveštaj nije imao takvu svrhu. Ali on je ukazao na Generalnog sekretara Kofija Anana i predložio da se sprovedu promene u najvišem nivou bezbednosnog aparata Ujedinjenih nacija:

”Sve uvek zavisi od generalnog sekretara, ali oèigledno postoje slojevi i jasne poruke onima koji su odgovorni za koordinaciju bezbednosti u Ujedinjenim nacijama.“

Èlanovi komisije kažu da æe verovatno biti potrebno mnogo meseci da se reorganizuje èitav bezbednosni sistem i iznose gledište da æe doæi do prilièno dugog odlaganja povratka osoblja Ujedinjenih nacija u Irak. Pre napada 19. avgusta u toj zemlji je bilo èak 500 stranaca koji su radili za Ujedinjene nacije. Veæina njih je od tada povuèena, tako da ih sada ima manje od 50.

XS
SM
MD
LG