Linkovi

Oèekuju se novi napadi u Iraku - 2003-10-22


General Rikardo Sanèez kaže da su napadi na koalicione vojnike i pripadnike iraèkih službi bezbednosti dostigli nivo od èak 35 dnevno. Ali on kaže da to nije iznenadjujuæe i da se poveæanje broja napada predvidjalo, kada su koalicione snage nedavno pojaèale patrole u nekim podruèjima, uglavnom zapadno od Bagdada, kako bi se suprotstavile organizovanim ekstremistièkim grupama:

”Znali smo da æe ta oblast biti izazov za nas i još ranije smo govorili da nam predstoji još dosta borbi i da æe na tom mestu doæi do poveæanja broja sukoba. Takodje, da æe doæi do poveæanja broja naših žrtava jer nameravamo da borbu prenesemo na tu neprijateljsku teritoriju.“

General Sanèez kaže da u potpunosti oèekuje da napadi na koalicione snage postanu agresivniji i, kako se izrazio, ”radikalniji.“ On takodje predvidja da æe biti napada od strane grupa koje su u vezi sa teroristièkom mrežom Al-Kaida. Sanèez kaže da su koalicione snage uoèile da na lokalnom i regionalnom nivou ima inicijativa za koordinaciju i sinhronizaciju ekstremistièkih grupa. Prema njegovim reèima, koalicione snage nastavljaju da otkrivaju skrovišta sa naoružanjem i eksplozivom. On procenjuje da u Iraku ima oko 650 hiljada tona oružja. General Sanèez je istakao da bi brži napredak u obnavljanju zemlje smanjio pritisak na koalicione snage:

”Ima par stvari zbog kojih loše spavam. Prva je tempo napretka koji ostvarujemo. Mi napredujemo, ali mislim da bi to moralo da se ubrza i to na svim nivoima na kojima sada radimo. Ekonomskom, politièkom, kao i na planu bezbednosti.“

General Rikardo Sanèez kaže da bi prioritet trebalo da ima reorganizacija iraèkih snaga bezbednosti, kako bi one mogle da preuzmu odgovornost za bezbednost u zemlji. Tokom konferencije za medije pomenut je i nedavno objavljen izveštaj jedne grupe za zaštitu ljudskih prava, u kome se iznose tvrdnje da je agresivno ponašanje koalicionih snaga dovelo do pogibije èak 90 iraèkih civila. General Sanèez kaže da se na osnovu svih takvih tvrdnji odmah otvara podrobna istraga:

”Mi ne zanemarujemo tvrdnje protiv naših vojnika. To je nešto što amerièka etika ne dozvoljava i što ne dozvoljavaju amerièke oružane snage. Mi smo disciplinovana, profesionalna organizacija, koja ima èvrsto ustolièen sistem vrednosti i to je ono što amerièke oružane snage èini sjajnim. Neæemo dozvoliti da se u našim snagama nastavi sa takvom nedisciplinom. Kadgod ustanovimo da imamo problem uvek smo prvi koji otvaraju istragu kako bismo osigurali da se taj problem reši.“

General Sanèez je rekao da je moral vojnika i dalje visok. Iako je priznao da je èak 30 koalicionih vojnika izvršilo samoubistvo u Iraku, rekao je da statistièki, s obzirom na ukupan broj vojnika, broj samoubistava nije veæi od oèekivanog.

XS
SM
MD
LG