Linkovi

Progres u Iraku - 2003-10-22


Prije šest mjeseci u Iraku nije bilo policije. Sada je na dužnosti više od 40 hiljada policajaca. Formiran je i prvi bataljon nove iraèke vojske, ali administrator privremene koalicione uprave Pol Bremer kaže da bezbjednosna situacija u Iraku i dalje predstavlja problem:

"U svakom sluèaju, koalicione trupe su i dalje izložene napadima koje uglavno organizuju ekstremistièke grupe. I svakako, još uvijek je prisutan klasièni ulièni kriminal. Moramo, naravno, imati u vidu i to da je Sadam Husein, prije rata iz zatvora oslobodio stotinu hiljada osuðenih kriminalaca i da mi pokušavamo da izaðemo na kraj sa tim problemom."

Pol Bremer takoðe kaže da je poboljšana situacija u vezi sa osnovnim uslugama:

"Pogledajte koliko daleko smo stigli – mnogo dalje nego što je bilo ko mogao da oèekuje. Snabijevanje elektriènom energijom i vodom je na predratnom nivou. Otvorene su škole i bolnice. Mislim da ovdje ostvarujemo ogroman napredak." U posljednjih pola godine, dnevna proizvodnja elektriène energije u Iraku, porasla je sa tri stotine na èetiri i po hiljade megavata. Završeno je više od 13 hiljada projekata obnove. Svih 22 iraèka univerziteta i èetrdest tri tehnièka instituta i fakulteta su otvoreni. U zemlji se štampa više od 170 listova. Banke su otvorene i pozajmljuju novac. A iraèki narod je, kaže Pol Bremer, na putu da organizuje samoupravu:

"Dvadesetpetoèlani kabinet u kojem su predstavnici oba pola, je rijetko sposobna grupa. Oni upravljaju ministarstvima, odgovorni su za budžet, kreiranje politike i kadrovska rješenja."

Kao što je predsjednik Džordž Buš kazao - "Ispunjavamo obeæanje dato iraèkom narodu. . . i završiæemo taj obiman posao koji smo poèeli."

XS
SM
MD
LG