Linkovi

Pentagon o slanju stranih trupa u Irak - 2003-10-17


Sekretar Ramsfeld je nazvao novu rezoluciju ”dobrom stvari“ i rekao da æe ona imati, kako je predvideo, ”pozitivan efekat“ u nekim zemaljama. Medjutim, on je rekao novinarima u Pentagonu da nije još jasno da li æe akcija Saveta bezbednosti rezultirati brzom odlukom drugih zemalja da pošalju svoje trupe u Irak:

“Tek treba da vidimo koje zemlje i koliko vojnika. Mi o tome vodimo razgovore sa pet, šest, sedam zemalja i vreme æe pokazati rezultate. To je zaista na njima, odnosno njihovim parlamentima i vladama”.

Ramsfeld je takodje rekao da postoje dodatne komplikacije, poput potrebe da amerièka Centralna komanda koordiniše buduæe slanje stranih trupa i da iraèki prelazni Vladajuæi savet da svoje odobrenje.

“Sa potencijalnim zemljama uèesnicama saradjivaæe amerièka Centralna komanda u cilju postizanja takozvanog memoranduma o razumevanju kojim æe se odrediti gde æe oni biti locirani, kako æe biti snabdevani, koje uloge æe imati i da li su adekvatno opremljeni. Postoji èitav spetkar pitanja koja su prilièno važna. Toj kompleksnosti doprinosi èinjenica da moramo saradjivati sa Iraèanima jer svi ti uslovi moraju biti prihvatljivi zemljama koje nude vojnike, Iraèanima i amerièkoj Centralnoj komandi. To mi govori da æe za èitav proces biti potrebno vremena“.

U medjuvremenu, general Rièard Majers, naèelnik združenog generalštaba oružanih snaga Sjedinjenih Država kaže da su nove amerièke borbene jedinice veæ u stanju pripravnosti radi moguæeg slanja u Irak. Donald Ramsfeld to naziva ”rezervnim planom“ u sluèaju da bude obezbedjen dovoljan broj stranih trupa kao zamena za amerièke vojnike. Trenutno u Iraku boravi 130 hiljada amerièkih vojnika i oko 24.000 vojnika iz drugih zemalja.

XS
SM
MD
LG