Linkovi

Takmièenje robotskih vozila - 2003-10-17


Iduæeg marta, u pustinji Mohavi, u amerièkoj državi Nevadi, grupa terenskih vozila takmièiæe se u prevaljivanju teškog terena. Njihova zajedièka karakteristika biæe u tome što ni jedno od njih neæe imati vozaèa. Amerièki sekretarijat za odbranu uputio je izazov timovima raznih univerziteta, malih kompanija i grupa entuzijasta da naprave robotsko vozilo koje bi moglo da predje oko 320 kilometara pustinjskog terena za manje od deset sati, bez vozaèa ili daljinske komande. Nagrada iznosi ravno milion dolara. Agencija amerièkih oružanih snaga koja se bavi unapredjivanjem tehnologije, zvana ”DARPA“, došla je do zakljuèka da je takmièenje nezavisnih timova najefikasniji naèin da se dodje do robotskog vozila. Svi timovi æe tek dva sata pred poèetak trke dobiti geografske koordinate kontrolnih taèaka kroz koje vozila moraju da prodju. Razmak na startu biæe oko 20 metara. Sva vozila moraæe da idu od jednog do drugog kontrolnog punkta prelazeæi ili zaobilazeæi prepreke, jarkove sa vodom, stenje, bodljikavu žicu i druga vozila, kreæuæi se proseènom brzinom od 32 kilometra na sat. Jedina raspoloživa informacija o trasi je da su sve prepreke takve da mogu da ih savladaju obièna, svakome dostupna terenska vozila, sa pogonom na sva èetiri toèka.

XS
SM
MD
LG