Linkovi

NATO  postepeno proširuje svoje prisustvo u Avganistanu - 2003-10-14


Funkcioneri u sedištu NATO-a u Briselu kažu da æe taj savez postepeno proširivati svoje mirovne operacije u Avganistanu, uprkos tome što je ove nedelje dobio odobrenje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija da ih proširi van Kabula.NATO još èeka na svoje vojne planere da izvrše neophodne pripreme za proširivanje prisustva tog saveza u Avganistanu. U toj zemlji je stacionirano više od 5 hiljada mirovnih vojnika NATOa, ali oni za sada operišu samo u Kabulu i neposrednoj okolini. Na zahtev avganistanske vlade i nevladinih organizacija, koje deluju u toj zemlji, NATO je pristao da proširi svoju misiju, a sada ima za to i odobrenje Saveta bezbednosti. Nemaèka je ponudila slanje do 450 vojnika u severni grad Kunduz, u okviru takozvanog provincijalnog tima za obnovu, što bi trebalo da poveæa bezbednost i proširi pružanje humanitarne pomoæi. Ali tu odluku tek treba da odobri nemaèki parlament, što se ne oèekuje pre isteka ovog meseca. Najvažnije je pitanje kroz koje vreme i koliko široko æe snage NATOa biti stacionirane u oblastima u kojima kabulska vlada ima teškoæa da uspostavi autoritet, zbog obnovljenih napada talibanskih snaga, prkosa lokalnih moænika i opšteg bezakonja. Analitièar Mark Džojs, iz londonskog Kraljevskog instituta za ujedinjene službe, kaže da niko ne zna odgovor na to:

”Pravo pitanje - gde su dodatne trupe potrebne za istinsko poboljšanje bezbednosne situacije - za sada je bez odgovora. Veæina procena nagoveštava da æe za to biti potrebno još oko 10 hiljada vojnika. Nemaèka je ponudila 450. Niko ne kaže odakle æe doæi ostatak.“

Planeri NATOa razmatraju naèine za rasporedjivanje mirovnih èuvara u èak osam gradova u unutrašnjosti Avganistana, pa je generalni sekretar NATOa Džordž Robertson zatražio èvrsta obeæanja od èlanova saveza. Funkcioneri NATOa kažu da Italija, Norveška, Holandija i Portugalija razmišljaju o slanju svojih vojnika. Medjutim, funkcioneri saveza kažu da problem leži u tome što su vojske NATOa rastegnute od Balkana, preko Iraka do Afrike, dok veæina èlanica ima teškoæe sa budžetskim ogranièenjima. NATO je pre dve godine preuzeo komandu nad takozvanim Medjunarodnim snagama za bezbednosnu pomoæ u Avganistanu, obeležavajuæi time poèetak prve misije van svog tradicionalnog evroatlantskog podruèja. Nezavisno od NATOa u Avganistanu operišu posebne amerièke snage, koje tragaju za ostacima Talibana i Al-Kaide. Iako Robertson želi da vojnici NATOa stignu u avganistanske pokrajine pre poèetka zime, diplomate u sedištu saveza kažu da bi moglo da prodje nekoliko meseci pre nego što budu moguæi veæi pokreti van Kabula. Nezavisni analitièari, kao Mark Džojs, kažu da je znaèajnije poboljšanje bezbednosne situacije u Avganistanu malo verovatno, sve dok dodatne snage NATOa ne budu zauzele položaje.

XS
SM
MD
LG