Linkovi

Plenarni sastanak kineske komunistièke partije - 2003-10-11


Oko dve stotine delegata iz svih krajeva zemlje okupilo se na èetvorodnevnom plenarnom sastanku kojim predsednik Hu Ðintao predsedava po prvi put od stupaja na predsednièki položaj u martu. Prva sednica se održava iza zatvoreih vrata. Politièki analitièari ne oèekuju suštinske politièke promene , nego samo manje socijalne promene. Predsednik Hu je predoèio da je prioritetno da se smanji jaz izmeðu klase bogatih koja je na pomolu i ogromne veæine koja živi u krajnjem siromaštvu. Vlada takodje želi da poboljša otvorenost unutar komunistièke partije i predsednik Hu se zalaže za ekonomske i izborne reforme.

Oèekuje se da æe komunistièka partija pokušati da poveæa svoj ugled u svetu lansiranjem prve kineske svemirske misije sa ljudskom posadom negde po zakljuèenju plenarnog sastanka iduæeg utorka. Iako se ne predviðaju dramatiène politièke promene, analitièari ukazuju da je glavni cilj komunistièkog rukovodstva da udalji privredu od tradicionalnog socijalistièkog kalupa. Oèekuje se da æe komunistièko rukovodstvo usvojiti takozvanu teoriju o trostruom zastupanju bivšeg predsednika Ðianga Cemina prema kojoj bi poslovnim ljudima bio dat status proizvodnih snaga ravnopravan sa radnicima poljoprivrednicima. Profesor politièkih nauka na Gradskom univerzitetu u Hongkongu Džef Èeng ukazuje da bi usvajanje te teorije formalizovalo shvatanje da su poslovni ljudi snaga koja stoji iza modernizacije.

“Takozvana teorija o trostrukom zastupanju predastavlja promenu pozicije komunistièke partije. Ona više ne zastupa samo avangardni proletarijat; ona pokušava da zastupa ne samo široku zajednicu nego i napredne proizvodne snage, ukljuèujuæi preduzetnike.“

Dok se neki Kinezi bogate, mnogi Kinezi vide ekonomsku liberalizaciju i ekonmski bum kao prokletstvo koje je dovelo do gubitka miliona radnih mesta u državnom sektoru i široke korupcije. Rastu takoðe protesti protiv gaðevinsih projekata zbog kojih su hiljade ljudi prinuðene da napuste svoje domove. Predsednik Hu i drugi lideri apelovali su na komunisitèku partiju da postane transparentnija i predusretljivija prema potrebama naroda. Analitièari ukazuju da bi se takve izjave mogle da protumaèe kao priznanje partijskog rukovodstva da bi monopol partije nad vlašæu mogao biti ugrožen , ukoliko se ne priðe rešavanju socijalnih problema.

XS
SM
MD
LG