Linkovi

Irak na putu samouprave - 2003-10-11


Šest meseci posle pada Bagdada, predsednik Buš je rekao da se Irak kreæe od tiranije prema samoupravi. Kako ankete javnog mnjenja pokazuju da veæina Amerikanca dovodi u pitanje svrsishodnost invazije Iraka, Bušova administracija je poèela ofanzivu u kontaktima sa javnošæu da bi dobila podršku gradjana za okupaciju i zahtev predsednika za dodatnih 87 milijardi dolara za izdatke oko Iraka. Buš je rekao da æe ta sredstva doprineti veæoj bezbednosti Amerike.

“Amerikanci obezbedjuju tu pomoæ ne samo zato što su naša srca dobra, veæ i zbog toga što je naša vizija jasna. Stabilan, demokratski i prosperitetan Irak neæe više biti pogodan teren za terorizam, tiraniju i agresiju.”

Demokrate u Kongresu kazu da æe se èinjenicom da predsednik nije dobio podrsku veæeg broja stranih zemlja, koje bi snosile izdatke u Iraku, stavio prevelik teret na amerièke poreznike. Predsednik je rekao da æe uvodjenje nove valute narednih nedelja stabilizovati ekonomiju te zemlje.

Nakon više od godinu dana amerièkog planiranja, Iraèani æe uskoro dobiti novo sredstvo plaæanja na kojem više neæe biti lik svrgnutog Sadama Huseina. 15. oktobra, 240 banaka širom Iraka vršiæe u naredna tri meseca zamenu starih sa novim novèanicama. 23 tone iraèke nove valute, koja je štampana u više zemalja sveta dopremljene su sa 27 “boinga” 747. Banke su pre nedelju dana poèele da dobijaju nove novèanice, koje æe poèeti da izdaju u sredu. Poèevši 15. januara iz opticaja æe biti povuèene sve novèanice sa Sadamovim likom. Amerièki zvaniènici ukazuju da kièmu privrednog oporavka Iraka predstavlja restruktuiranje i modernizacija bankarstva zemlje. Meðutim, neki èlanovi iraèkog Vladajuæeg saveta smatraju da iraèki privredni uspeh pre svega zavisi od rešavanja pitanja bezbednosti i nezaposlenosti. Ipak, jedan od prioriteta privremene koalicione vlasti u Iraku je uklanjanje lika Sadama Huseina sa iraèkog dinara.

XS
SM
MD
LG