Linkovi

Protesti u Francuskoj - 2003-10-09


Udruženja za prava graðana i zaštitu životne sredine, protestovali su protiv odluke Vlade da sve informacije vezane za nuklearne aktivnosti klasifikuju kao strogo poverljive. Kako iz Pariza izveštava dopisnik GA Lisa Brajant, ova odluka odnosi se i na francuske nuklearne reaktore.

Zabrana na objavljivanje ovih informacija, donesena u avgustu, odnosi se ne samo na nuklearna pitanja u domenu odbrane, veæ i na nuklearna postrojenja u zemlji, koja obezbedjuju više od 75 procenata elektriène energije u Francuskoj i odreðenu kolièinu energije koja se izvozi u zemlje Evrope. One koji budu prekršili zabranu, oèekuje i do pet godina u zatvoru, kao i skoro 90 hiljada dolara kazne. Pitanje tajnosti ovih informacija postalo je jedno od najvažnijih pitanja za francusku Vladu - od teroristièkih napada na SAD, 11. septembra 2001. Ubrzo posle tih dogaðaja, Francuska je u strahu od napada pojaèala obezbeðenje svojih nuklearnih reaktora. Medjutim, kritièari ove odluke navode da zabrana narušava pravo graðana na informisanost -- pored toga i o tome da se nuklearni otpad i plutonijum prevoze putevima u Francuskoj. Kamioni i vozovi koji prevoze ovakvu vrstu materijala, to èine prethodno dobro obezbedivši teret. Medjutim, portparol organizacije ”Grinpis” Majkl Luze (Michel Luze) kaže da bi svaki incident mogao da ima nesagledive posledice ukoliko lokalne vlasti ne budu upoznate time da li materijal ima bilo kakve veze sa nuklearnim.

“Na primer, blizu puteva koji se koriste nalaze se bolnice, koje ne znaju šta se prevozi tim putevima. Šta bi se desilo u sluèaju nezgode, ako bolnica ne zna šta treba da uèini u datom sluèaju? Šta ako èak ne postoji plan za hitnu evakuaciju ljudi? Isto važi i za vatrogasce“.

Tokom prethodnih godina, pitanje prevoza nuklearnih materijala pokrenulo je veliki broj protesta oko sveta, a bilo je i incidenata, kao što je kraða plutonijuma u Nemaèkoj, koji su izazvali i zabrinutost Vlade. Mnoge evropske zemlje posle katastrofe u Èernobilu, pre 17 godina, poèele su da smanjuju kapacitete svojih nuklearnih elektrana. Francuska se, medjutim, i dalje veoma oslanja na nuklearnu energiju. Vlada te zamlje je u sredu èak objavila da razmatra izgradnju još nekoliko nuklearnih postrojenja.

XS
SM
MD
LG