Linkovi

Reke za život - 2003-10-02


Od 1950. godine do danas u svetu je sagraðeno oko 40 hiljada velikih reènih brana, što je izazvalo ogromne poremeæaje reènih tokova i biljnog i životinjskog sveta vezanog za njih, kaže Sandra Postel. Skoro 20 odsto od ukupno oko 10 hiljada vrsta slatkovodnih riba u svetu u opasnosti je od izumiranja. Istovremeno, kaže ona, ljudski život je postao vema zavistan od kontrolisanja reènih tokova:

”Ako pogledate, u celom svetu skoro petinu elektriène energije dobijamo od hidroelektrana. Oko 15 procenata svetske proizvodnje hrane zavisi neposredno od velikih brana i vodenih rezervoara koje su stvorile. Ali pri tom ne uzimamo u obzir ekološku cenu toga što nismo zaštitili ekološke funkcije reka. Krajnje je vreme da poènemo da razmišljamo o tome.“

U svojoj knjizi ”Reke za život“ Sandra Postel i Brajan Rihter predlažu da se èoveèanstvo odrekne odrekne dosadašnjeg pristupa eksploataciji reka

”Trebalo bi da odreðene vode odvojimo i kažemo da su one rezervisane za održavanje ekološkog sistema. Tada bismo znali koliko nam je reène vode ostalo za navodnjavanje ili za snabdevanje gradiova i industrijskih postrojenja. Ako to ne uèinimo, ekosistemi æe nastaviti da se narušavaju i gube.“

Autori u svojoj knjizi èesto pominju prirodan tok reka. Sandra Postel kaže da bi za obnavljanje prirodnog toka bilo potrebno izravnati neke nasipe i prevodnice, ali da najveæu štetu ipak èine velike brane:

”Postoje metode kojima se protok reka kroz brane može promeniti tako da bolje služe ekološkim potrebama, a da se istovremeno ne poremete važne ekonomske potrebe. Nekada smo podizali nasipe da bismo kontrolisali tokove reka i spreèili poplave, ali sada znamo da su te poplave bile veoma korisne za ekološke sisteme.“

Da bi se taj proces ubrzao, kaže Sandra Postel, prvi korak je edukacija. Sreæom, kaže ona, širom sveta sve èešæe se javljaju grupe koje se bore za oèuvanje i zaštitu reka. Na više od 230 reka u svetu u ovom trenutku se radi na obnavljanju njihovog prirodnog toka. Zakljuèak je da aktivnost samih graðana - ljubitelja reka može znatno da doprinese poboljšanju njihovog zdravlja.

XS
SM
MD
LG