Linkovi

Samit o bezbednosti saobraæaja - 2003-09-27


Eksperti ukazuju da preko milion i dve stotine hiljada ljudi izgubi život u saobraæajnim nesreæama svake godine.

“Imamo ogroman problem koji ubija ljude, sakati ljude, šalje ih u bolnice gde provode dugo vremena i uništava mnoge porodice -problem kome se poklanja malo pažnje.”

Reèi Etiena Kruga, direktora odseka za povrede i prevenciju nasilja pri Svetskoj zdravstenoj organizaciji, jednog od organizatora samita dvadeset zemalja ove sedmice u Ženevi na kome se prouèava problem sa nesreæama i smræu povezanim sa saobraæajem. medju uèesnicima samita su predstavnici automobilske industrije, predstavnici grupa koje zastupaju žrtve, ministri saobraæaja i ministri zdravlja. Procenjeno je da saobraæajne nesreæe staju - povrh ljudskih života i povreda - u zemaljama u razvoju, sto milijardi dolara godišnje, dva puta više od iznosa ekonomske pomoæi. Direktor Krug istièe da bi se u tim zemljama mogle izbeæi mnoge povrede i pogibije u nesreæama na drumovima kada bi one usvojile jevtine zaštitne mere koje se efikasno primenjuju na Zapadu.

“ Uvedeni su bezbedniji automobili. Sada postoji zaštitni pojas. U toku su napori da se ogranièi brzina, da se kontroliše konzumiranje alkohola. Preduzimaju se napori da se poboljšaju zdravstvene usluge da bi se bolje reagovalo na nesreæe.“

Bezbednost saobraæaja æe biti u žiži Svetskog dana zdravlja u aprilu iduæe godine. Svetska zdravstvena organizacija se nada da æe globalna inicijativa privuæi pažnju na problem koji dovodi do miliona nepotrebnih povreda i smrti.

XS
SM
MD
LG