Linkovi

Buš opisuje ulogu  Sjedinjenih Država u  Iraku - 2003-09-26


Koalicija sa na èelu ispunjava svoje odgovornosti prema iraèkom narodu. Režim Sadama Huseina je izgradio palate i dozvolio da školske zgrade propadnu. Koalicija renovira preko hiljadu škola. Stari režim je lišio bolnice resursa. Koalicija pomaže u snabdevanju i ponovnom otvaranju zdravstvenih objekata. Sadam i njegovi bliski prijatelji formirali su armije i kupili oružje, dozvolivši da se infrastruktura raspadne. Koalicija obnavlja elektrane, vodovodne sanitarne uredjaje, mostove i aerodrome. Predsednik Džordž Buš je ukazao u svom govoru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da “je glavni cilj naše koalicije u Iraku samouprava iraèkog naroda postignuta putem redovnog i demokratskog procesa.“

“Taj proces mora da se odvija shodno potrebama Iraèana, bez žurbe i odlaganja po želji drugih strana. Ujedinjene nacije mogu dosta da doprinesu iraèkoj samoupravi. Amerika radi sa prijateljima i saveznicima na formulisanju nove rezolucije Savetu bezbednosti kojom æe se proširiti uloga Ujedinjenih nacija u Iraku. Kao i posle drugih sukoba, Ujedinjene nacije bi trebalo da pomognu u izradi ustava, obuci javnih službenika i održavanju slobodnih i pravednih izbora.“

Irak sada ima Vladajuæi savet, dok je iraèki narod prema reèima predsednika Buša, ”suoèen sa teškoæama i izazovima kao i svaki narod koji je na putu ka demokratiji.“

“Iraèkom narodu je sada potrebna naša pomoæ, koju zaslužuje, i sve druge zemlje dobre volje trebalo bi da mu pruže tu pomoæ. Uspeh slobodnog Iraka biæe praæen i zabeležen širom regiona. Milioni æe videti da su sloboda, jednakost i materijalni napredak moguæi u srcu Bliskog istoka. Lideri u tom regionu biæe suoèeni sa najjasnijim dokazima da su slobodne institucije i otvorena društva jedini put ka dugotrajnom nacionalnom uspehu i dostojanstvu.“

Sloboda unapreðuje život širom Iraka. I kako je predsednik Buš ukazao, “ljudi su bezbedniji širom Bliskog istoka jer je jedan neuravnoteženi agresor uklonjen sa vlasti.“

XS
SM
MD
LG