Linkovi

Promena u politici izdavanja viza - 2003-09-25


Promena u politici izdavanja viza stupa na snagu 1. oktobra i dovešæe do smanjenja broja viza H-1-B od 195 hiljada na 65 hiljada. To je tip vize koji se izdaje stranim struènjacima sa posebnim veštinama, obrazovanjem ili drugim kvalifikacijama za kojima postoji potreba u SAD. Visokotehnološkim kompanijama su najviše potrebni strani struènjaci i one su ih najviše sponzorisale putem viza H-1-B. Imigracioni advokat iz Hjustona En Pinèak, koja zastupa neke od tih stranih struènjaka, kaže da postoje mnoge grane amerièke ekonomije kojima su strani radnici veoma korisni.

“Struènjake sa vizama H-1-B ne koriste samo visokotehnološke kompanije veæ i mnoge druge firme i institucije kojima su potrebni profesionalci kakvih nema dovoljno u Americi”.

En Pinèak kaže da, na primer, mnoge naftne kompanije u Hjustonu angažuju strane struènjake i specijaliste za pojedine vidove eksploatacije nafte, ali takodje napominje da vize H-1-B ne koriste samo visoko obrazovani ili specijalizovani struènjaci. Neke škole popunjavaju nedostatak nastavnika strancima - uglavnom iz Kanade. Mera za smanjivanje broja viza H-1-B je imala široku dvostranaèku podršku u Kongresu, delom zbog izveštaja da su mnogi struènjaci u tehnološkim firmama ostali bez posla u SAD zbog usporavanja amerièke ekonomije. Medjutim, En Pinèak kaže da su i dalje mnoga radna mesta nepopunjena zbog nedostatka odgovarajuæeg profila struènjaka.

“Ima Amerikanaca èija radna mesta su ukinuta, ali ima ima radnih mesta, kao što je sluèaj sa nastavnicima i nekim radnim mestima u naftnoj industriji, koja su nepopunjena i za koja je teško naæi Amerikance sa odgovarajuæim kvalifikacijama“.

Imigracioni advokati, visokotehnološke firme i amerièka trgovinska komora zatražili su od Kongresa da odobri veæi broj viza H-1-B, ali ima malo izgleda da æe se Kongres uopšte pozabaviti tim pitanjem pre isteka tekuæe fiskalne godine - 30 septembra. Imigracioni advokati navode de æe narednioh meseci verovatno doæi do žestokog nadmetanja medju pojedinim amerièkim firmama za što veæi broj viza za strane struènjake, posebno ukoliko se stanje amerièke ekonomije poboljša, što bi dovelo do veæe potrebe za stranim struènjacima.

XS
SM
MD
LG