Linkovi

Tri amerièka vojnika ubijena u Iraku - 2003-09-21


Tri amerièka vojnika su ubijena u Iraku i 13 ranjena u najnovijem napadu na koalicione snage u Iraku. U meðuvremenu, istraga juèerašneg pokušaja atentata na èlana iraèkog Vladajuæeg saveta nije mnogo napredovala. Iz Bagdada izveštava, dopisnik Glasa Amerike, Majkl Dradž: è U napadu na zatvor u Abu Garibu, 20 kilometara zapadno od Bagdada, poginula su dvojica vojnika dok ih je 13 ranjeno. Treæi amerièki vojnik poginuo je u Ramadi kada je na vozilo u kome se nalazio baèena eksplozivna naprava. Zatvor Abu Graib je veæ bio meta nekoliko gerilskih napada. Amerièki vojni predstavnik pukovnik Džordž Krivo je na današnjem brifingu za novinare nije izneo motiv današnjeg napada:

“Ne mogu da nagaðam o neprijateljskoj strategiji napada na baš taj zatvor. Ali, mogu reæi da koalicione snage preduzimaju kako aktivne tako pasivne mere radi spreèavanja daljih sliènih napada. Meðutim, ne mogu da spekulišem zbog èega neprijatelj bira neku posebnu metu ili metod napada”.

U meðuvremenu, iraèki ministar unutrašnjih poslova i koalicioni savetnici vode istragu juèerašnjeg pokušaja atentata na Akilu Al-Hašimi, jednu od tri žene u 25-èlanom vladajuæem savetu Iraka. Britanski policijski zvaniènik i savetnik u iraèkom ministarstvu unutrašnjih poslova Daglas Brend, izvestio je novinare o zdrastvenom stanju Al-Hašimijeve:

“Gospoða Al-Hašimi je podvrgnuta dvema hirurškim intervencijama. I dalje je u kritiènom, ali stabilnom stanju i smeštena je u bolnici Abin Sinha gde je pod nadzorom amerièkih lekara. Iraèka policija vodi istragu uz intenzivnu pomoæ koalicionih savetnika”.

Meðutim, Brend i zamenik ministra unutrašnjih poslova Ahmed Ibrahim nisu naveli nikakve èvrste podatke o napadaèima, dok su zatražili da svi koji imaju informacije pomognu policijsku istragu.

XS
SM
MD
LG