Linkovi

Ranjeni  amerièki vojnici u Iraku - 2003-09-21


Skoro svake noæi ogromni transporeti stižu u vazduhoplovnu bazu Endruz. 21. godišnji pešadinac i mehanièar Majkl Ragir ima rane od gelera po licu i nogama, zadobijene u Iraku prilikom napada na vojni konvoj u kome se nalazio:

“Samo smo se vozili kada sam se odjednom našao na podu kamiona dok mi je krv curila na usta. Tri zuba su mi potpuno razbijena. Za kratko sam bio bez svesti. Meðutim, vrlo brzo posle toga evakuisan sam “Blek hok” helikopterom do bolnice”.

Poznavaoci iraèkih prilika kažu da te napade vrše ostaci vojske Sadama Huseina kao i druge snage neprijateljske prema amerièkom prisustvu u Iraku. Veliki broj vojnika ranjen je iz ruènih bacaèa ili pak, ruèno pravljenim bombama, poput one od koje je nastrado Majkl Ragir. Majkl kaže da su iraèki putevi posuti takvim eksplozivnim napravama. Odmah nakon što je ranjen još pet sliènih smrtonosnih naprava pronaðeno u u blizini Majklovog kamiona. Džulius Kvinerli je visoki Afro-Amerikanac koji predvodi ekipu od 13 lekara, koji leèe ranjenike iz Iraka. Oni navode da nedeljno stiže preko 50 ranjenika. Doktor Kvinerli naglašava da savremena visoko-tehnološka amerièka medicina pomaže da se spasi veliki broj života amerièkih vojnika. Pokretna hirurška oprema, kaže Džulius, pomaže lekarima da veæ na ratnom poprištu izvrše preciznu dijagnozu i izvrše potrebnu hiruršku intervenciju, èime se pored spasavanja života umanjuju i posledice odnosno ožiljci od ranjavanja.

“Kada èujete za incident u kojem je poginuo jedan ili više vojnika, èesto ne znate da broj ranjenih vojnika može da preðe 50. Mnogi Amerikanci se varaju i misle da je rat završen. No, mnogi ljudi èesto poklanjaju odeæu i hranu, što ranjenim vojnicima znaèi veoma mnogo. Vojnicima znaèi sve na svetu kada ih kod kuæe doèekuju velikom dobrodošlicom”.

Organizacija “Amerièki heroji za slobodu” bavi se prikupljanjem dobrovoljnih priloga u odeæi i drugim liènim predmetima za vojnike koji se vraæaju sa ratišta u Iraku. Predstavnica te organizacije Suzan Bruer provela je dan sa ranjenicima sa kojima prièa odakle su, o devojkama koje ih èekaju, kako su se vratili iz Iraka:

(“Šta ti je sa devojkom? Oklahoma, a ti si Oki. Možeš li da prepoznaš da sam ja iz Teksasa. Aha, ti si došao iz baze u Ramstajnu. Prebaèen sam helikopterom do Bagdada, a odatle u Ramstajn”. )

21. godišnja Dženifer Vinkl, koja se leèi od rana želi da se vrati u Irak. Ona kaže:

“Obeæala sam svom naredniku da æu brzo da se oporavim da bi mogla da se vratim i završim svoj rok u Iraku. Znam da je tamo grozno, da je vruæe ali ljude sa kojim sam tamo radila sada volim kao svoju porodicu, i volela bih da se vratim.”

I kako se bude nastavio ovaj rat niskog intenziteta, ranjenih vojnika poput Majkla i Dženifer biæe još više.

XS
SM
MD
LG