Linkovi

Odloženi izbori u Kaliforniji - 2003-09-16


Na izborima zakazanim za 7. oktobar, biraèi u Kalifornij su trebalo da odluèe da li æe opozvati guvernera Greja Dejvisa i da, u tom sluèaju, izaberu njegovog naslednika medju 135 kandidata. Medjutim, troèlani apelacioni sud doneo je odluku da bi izbori u ovom trenutku mogli da naruše ravnopravnost biraèa pred zakonom, što bi predstavljalo kršenje ustava SAD. Organizacije za zaštitu ljudskih prava su podnele zahtev za odlaganje izbora, tvrdeæi da bi pripadnici manjina, koncentrisani u veæim gradovima, kao što je Los Andjeles, bili u situaciji da njihovi glasovi budu zanemareni prilikom prebrojavanja. Sudije su prihvatile argument ovih organzacija da bi do 40 hiljada glasova moglo da bude zanemareno zbog nedostataka u proceduri glasanja i defekta na glasaèkim listiæima. Odlaganje izbora o opozivu guvernera Dejvisa, inaèe demokrate, je dobra vest za njegovu stranku. Afroamerkianci i hispanci uglavnom glasaju za demokratsku stranku i veæina njih se protivi opozivu Dejvisa. Piter Ragon, portparol organizacije pod nazivom ”Ne opozivu“, podržava guvernera Dejvisa i pozdravlja odluku apelacionog suda.

“Podržavamo sve što æe doprioneti da veæi broj ljudi glasa. To je dobro za Kaliforniju a, ako nam pomogne u našim politièkim ciljevima - tim bolje”.

Za sada nije poznato kada bi odloženi izbori bili održani, ali jedan od moguæih datuma 2. mart, kada se i inaèe održavaju naredni izbori u Kaliforniji. Derel Ajsa, imuæni republikanski kongresmen, koji je finansirao inicijativu za opoziv guvernera Dejvisa, smatra da bi odlaganje izbora nanelo štetu interesima kalifornijskih biraèa. On dodaje da apelacioni sud koji je doneo ovu odluku tradicionalno presudjuje u korist liberalnih politièkih ciljeva. Ajsa kaže da æe pristalice opoziva guvernera Dejvisa uložiti žalbu na ovu odluku Vrhovnom sudu SAD.

“Uveren sam da æe, kao i mnoge druge odluke ovog apelacionog suda i ova ubrzo biti poništena od strane Vrhovnog suda i da æe kalifornijski biraèi izaæi na izbore kao što je bilo planirano - 7. oktobra i odluèiti o buduænosti svoje države“.

Guverner Dejvis je izjavio da æe nastaviti sa svojom kampanjom u nastojanju da oèuva svoj položaj, bez obzira na to kada æe izbori biti održani.

“U celoj ovoj kampanji je bilo dosta iznenadjenja - više nego što možete da zamislite. Ja æu ostati usredsredjen na svoj cilj - i dalje æu prenostiti poruku biraèima da smatram da je opoziv loš po njih same“.

Guverner Dejvis napominje da bi izbori o njegovom opozivu, izmedju ostalog, stajaiti Kaliforniju 70 milijardi dolara i da bi taj novac mogao korisnije da se upotrebi za druge ciljeve, kao što je podsticanje posustale kalifornijske privrede.

XS
SM
MD
LG