Linkovi

Telefoniranje putem interneta - 2003-09-14


Od pronalaska telefona, pre oko stotinu godina, veza izmedju dva aparata ostvaruje se uglavnom preko žica. U veæini sluèajeva, kada su dve osobe na vezi, linija je zauzeta. Ali, kako kaže Piter Mejers, internet radi na sasvim drugaèijem principu:

”Sa dolaskom interneta pojavila se nova tehnologija zvana ”paketno prekidanje,“ što znaèi da se poruke, kao što je imejl pa i telefonski razgovor, seckaju u paketiæe informacija, pri èemu svaki paketiæ ima adresu pošiljaoca i primaoca, redni broj i kod za proveru greške. Paketiæi putuju internetom nezavisno jedan od drugog, èak razlièitim putevima, ali se na kraju sastavljaju u poruku koju dobijamo na svojim kompjuterima.“

Ovaj proces je relativno spor kada se ima obièna internet veza, opet preko telefonske mreže. Ali kako internet provajderi sve èešæe nude razne vrste takozvanih ”širokopojasnih“ prikljuèaka, telefoniranje preko interneta postalo je kvalitetnije. Piter Mejers kaže da se to može sprovesti na dva naèina:

”Jedan naèin je da neki kvalitetniji ili manje kvalitetan mikrofon prikljuèite na svoj kompjuter i koristite ga u nekom od programa za internet telefoniranje. Drugi naèin, koji je popularniji jer je slièniji klasiènom telefoniranju, zahteva kupovinu jednog malog uredjaja koji se prikljuèuje izmedju širokopojasne internet veze i obiènog telefona. Tako obièan telefon postaje internet telefon.“

Uštede u odnosu na klasièan telefon su ogromne. Na primer, razgovor izmedju Vašingtona i Beograda klasiènom vezom može da košta oko dolar na minut, dok razgovor preko interneta košta deset puta manje. Telefonske kompanije nisu nimalo zadovoljne zbog toga. Istina, telefoniranje preko interneta još nije tako rasprostranjeno, ali mu popularnost raste. Piter Mejers kaže da æe novi prodori u tehnologiji uskoro omoguæiti i prenos kvalitetne video slike, tako da æemo u bliskoj buduænosti najzad imati pravi videofon.

XS
SM
MD
LG