Linkovi

Amerika i Rusija u novom svetu - 2003-09-14


Pošto je hladni rat veæ odavno stvar prošlosti mnogi ljudi govore o novom ”multipolarnom“ svetu. Ali, kako kaže amerièki državni sekretar Kolin Pauel, ”medju zemljama koje dele osnovna naèela, nema mesta polarizaciji. Šta više, moramo raditi na prevazilaženju, a ne produbljenju razlika.“

“ Predano radimo na ostvarenju najboljih moguæih odnosa sa svim zemljama, malim i velikim, starim i novim. Važno je, medjutim, da se koncentrišemo na vodeæe sile, posebno one sa kojima smo imali problematiène odnose u prošlosti“.

Jedna takva zemlja je Rusija. Tokom protekle jedne i po decenije amerièki odnosi sa Rusijom dramatièno su se promenili. Državni sekretar Pauel je, govoeræi u Moskvi, rekao da SAD u Rusiji ”imaju predanog partnera u borbi protiv terorizma i širenja oružja masovnog uništenja svugde u svetu.“

Rusija se pridružila Americi i ostalim èlanicama NATO-a u razmeni obaveštajnih informacija o terorizmu i u suoèavanju sa obavezama u domenu humanitarnih pitanja i oèuvanja mira. Reèima državnog sekretara Pauela, ”to je bilo apsolutno nezamislivo pre svega 15 godina.“

“ U svetlu novih odnosa sa Rusijom i drugim bivšim republikama Sovjetskog Saveza, bliži smo nego ikada ostvarenju ideje o celovitoj, slobodnoj Evropi koja živi u miru, Evropi kaja definitivno obuhvata Rusiju, Evropi koja u ovom veku neæe biti suoèena sa izazovima sa kakvim se nosila u prošlom.“

Danas je Rusija okrenuta tržišnoj ekonomiji i razvoju demokratskih institucija. Ali, dodao je državni sekretar Pauel, ”SAD i Rusija se ne slažu u svemu.“

“Ranije ove godine nadali smo se da æe Rusija pokazati veæu podršku našoj politici prema Iraku. Još uvek se nadamo da æe Rusija promeniti svoj stav prema iranskom nuklearnom programu. Takodje se ne slažemo sa nekim aspektima ruske politike prema Èeèeniji“.

Ali, zakljuèio je Kolin Paeul, ono što je važno jeste da su SAD i Rusija ”sada ostvarile potreban nivo medjusobnog poverenja za rešenje i najproblematiènija pitanja u našim odnosima.“

XS
SM
MD
LG