Linkovi

Alan Van Egmond “Nadamo se da æe vlada Srbije i Crne Gore prihvatiti  èlan 98 “ - 2003-09-12


“Konstantovali smo vrlo pozitivne reforme koje sprovode ministar odbrane Boris Tadiæ i drugi u saveznoj vladi Srbije i Crne Gore i mi sada saraðujemo sa njima i ujedno vršimo procenu glavnih prioriteta i potreba. U suštini, uslovi za uèlanjenje Srbije i Crne Gore u “ Partnersto za mir” ostaju isti, sa posebnim naglaskom na potrebu saradnje te zemlje sa Haškim tribunalom“.

Ukoliko Beograd ne prihvati èlan 98 Rimskog sporazuma da li bi to predstavljalo prepreku za buduæe vojne odnose izmedju SAD i Srbije i Crne Gore?

“Ukoliko Beograd ne prihvati èlan 98 Rimskog sporazuma to bi bio ozbiljan problem, pošto amerièki zakon predviða da saradnja u domenu bezbednosnih programa ne može da se ostvari ili nastavi, ukoliko èlan 98 Rimskog sporazuma ne bude prihvaæen. Iskreno se nadamo da æe vlada Srbije i Crne Gore prihvatiti taj èlan Rimskog sporazuma što je pre moguæe“.

Kakvi kontakti i saradnja su do sada uspostavljeni izmeðu vojske Srbije i Crne Gore i SAD u okviru vojne razmene?

“Mi smo, naravno, tek u poèetnim fazama, ali je to svakako važan poèetak. Neki vojnici i oficiri vojske Srbije i Crne Gore posetili su ovdašnji Maršalov centar, a u toku su i razmena vojnih sveštenika, kao i humanitarni programi, ukljuèujuæi konsultacije izmeðu oficira dve zemlje“.

Da li vojno osoblje Srbije i Crne Gore uèestvuje u nekim konkrentim i specifiènim programima ovde u SAD?

“Opcije za ukljuèenje u pomoæne bezbednosne programe æe postati sve dostupnije intenzivnijim sprovoðenjem vojnih reformi u Srbiji i Crnoj Gori i, nadam se, kvalifikovanjem te zemlje za èlanstvo u “Partnerstvu za mir”. Sve to je sasvim moguæe, ali naravno pod pretpostavkom da se èlan 98 Rimskog sporazuma bude prihvaæen”.

Srbija i Crna Gora je odobrila uèešæe svojih vojnika u meðunarodnim mirovnim misijama. Da li Beograd može da oèekuje poziv da se vojnici Srbije i Crne Gore pridruže meðunarodnim snagama u Iraku?

“Ponuda Srbije i Crne Gore za upuæivanje kontingenta od hiljadu vojnika je veoma dobrodošla. Detalji u pogledu taènog razmeštanja tih vojnika i drugim specifiènostima se usaglašavaju. U meðuvremenu, verujem da je Srbija i Crna Gora podnela i zvaniènu ponudu za upuæivanje vojnika za mirovne i stabilizacione operacije. Mi smo sada u procesu konsultacija o tome gde bi Srbija i Crna Gore želela da njeni vojnici budu stacionirani”.

I na kraju, pored onog što ste pomenuli, da li bilo šta drugo stoji na putu brzom i znaèajnom unapreðenju vojnih odnosa izmeðu Srbije i Crne Gore i SAD?

“Tu je, naravno, saradnja sa Haškim trubunalom veoma važna, kao i èinjenica da je Srbija i Crna Gora podnela tužbu protiv saveznika u Nato-u pred Meðunarodnim sudom pravde, što je takoðe veoma važno. Ako bi smo mogli da premostimo neke od tih prepreka i usredsredimo se na buduænost, mislim da bismo imali veoma pozitivnu osnovu za dalju saradnju“.

XS
SM
MD
LG