Linkovi

11. septembar - 2003-09-11


Pre dve godine, 11. septembra 2001., teroristi al-Kaide su izvršili ubistvene napade na ciljeve u Sjedinjenim Džavama. Od tada, koalicione snage sa amerièkim na èelu vode globalni rat protiv terorizma. Prva bitka se vodila u Avganistanu gde je ekstremna muslimanska talibanska vlada dala utoèište teroristièkoj mreži al-Kaida. Talibanska vlada je svrgnuta s vlasti i skoro dve treæine vodja al-Kaide je zarobljeno ili ubijeno. Rat protiv terorizma se takodje vodi u Iraku. Kako je predsednik Džordž Buš ukzao, koalicija je uklonila irasèki režim koji je podržavao terorizam, posedovao i upotrebio oružje masovnog uništenja i gušio vlastiti narod.

“Irak više neæe biti izvor finansiranja samoubilaèkih bombaša na Bliskom istoku. Muèilišta su zatvorena u Iraku, zatvorske æelije za decu su prazne i ljudi koji govore ono što misle ne moraju da strahuju.“

No, teroristièka zlodela se još uvek vrše u Iraku. Milioni Iraèana oplakuju ubistvo velikog ajatole Mohameda Bakira Hakima. Kako je predoèio predsednik iraèkog Vladajuæeg saveta Ahmad Èalabi, “Sadam Husein je uklonjen s vlasti, ali i dalje teroriše iraèki narod.“ No, teroristièki napadi ne mogu skrenuti Irak sa puta ka demokratiij. Treæeg ovog meseca Vladajuæi savet je zakleo iraèke ministre koji su odgovorni za svakodnevne dužnosti u predvodjenju iraèkog naroda. Novi iraèki funkcioneri uèestvovaæe u pripremanju državnog budžeta. Iraèani æe uskoro formulisati nacrt novog ustava. Prema reèima predsednika Buša, Irak je “sada probni teren u ratu protiv terorizma. “

“Al-Kaida i druge globalne teroristrièke mreže shvataju da je poraz Sadama Huseina i njihov poraz. Znaju da demokratski Irak u središtu Bliskog istoka predstavlja još jedan poraz njihove ideologije terora. Znaju da širenje mira i nade na Bliskom istoku potkopava ogorèenje, ozlojedjenost i nasilje. Što više budemo napredovali u Iraku, teroristi æe biti sve oèajniji. Sloboda ugrožava njihov naèin života.“

Sjedinjene Države su i dalje privržene izgradnji slobodnog i miroljubivog Iraka . Prema reèima predsednika Buša, iraèki narod može biti siguran da je režim Sadama Huseina svrgnut i da se više nikada neæe vratiti.“

XS
SM
MD
LG