Linkovi

U èemu je razlika izmedju baterije i bakterije? - 2003-09-09


Razlika izmedju baterije i bakterije opasno se smanjila. Nauènici na Univerzitetu države Masaèusets pronašli su naèin za dobijanje elektriène struje iz šeæera, i to dovoljno jake za napajanje možda èak i mobilnih telefona. U stvari, otkriveno je da bakterija komplikovanog imena rodoferaks feriredusens proizvodi elektriènu energiju dok hemijski procesuje šeæer, tako što deponuje elektrone direktno na mikroelektrodu. I ranije se znalo da neki mikroorganizmi proizvode struju, ali ovaj je nadmašio sve sa efikasnošæu od 81 odsto. Za razliku od dosadašnjih sliènih eksperimenata, ovoj bateriji nije potreban nestabilan katalizator. Štaviše, dok su se hranile šeæerom bakterije su nastavile da se razmnožavaju, što znaèi da bi ova baterija od bakterija mogla da bude dugotrajna. Takodje je ustanovljeno da bakterije rade na razne vrste šeæera, na primer one kojih ima u drvetu ili slami. Nauènici kažu da je proces veoma efikasan, ali za sada još spor. Dobijena energija jedva je bila dovoljna za obièan digitron, ali je on u ovom eksperimentu radio èitavih 25 dana. Nauènici su odmah izraèunali moguæu potrošnju. Jedna šolja šeæera bila bi dovoljna za 17 sati rada sijalice od 60 vati. Pošto su šeæeri veoma rasprostranjeni - na primer ima ih u ogromnim kolièinama u poljoprivrednim i raznim drugim industrijskim otpacima - ovakve mikrobiološke baterije mogle bi da se koriste i u zabaèenim mestima planete.

XS
SM
MD
LG