Linkovi

7 novih magnetskih rekorda - 2003-09-08


Nauènici amerièke nacionalne laboratorije za jaka magnetska polja, postavili su 23. avgusta najmanje sedam razlièitih novih rekorda u oblasti jakih magneta, ukljuèujuæi najjaèe magnetno polje stvoreno superprovodljivim elektromagnetom. Prvi put u istoriji stvoreno je magnetno polje od 25 tesli. Poredjenja radi, zemljino magnetno polje ima jaèinu od 0,000005 tesli. Jedinica za magnetno polje dobila je ime po slavnom nauèniku i pronalazaèu Nikoli Tesli. Jaki elektromagneti imaju široku primenu. Jedna od najvažnijih je u magnetnim rezonatorima koji se koriste u dijagnostickoj medicini za analizu raznih povreda i oboljenja. U biologiji i hemiji koriste se za èitanje hromozoma, struktura proteina i nukleinskih kiselina. Magnetni rezonatori su u stanju da stvaraju preciznu sliku o unutrašnjosti i gradji organa, pa èak i æelija. Zamislite kada biste morali da analizirate stukturu vekne hleba. Pomoglo bi vam ako biste mogli da ga seèete na kriške debljine nekoliko delova milimetra, i da onda posmatrate preseke. Magnetni rezonator radi na sliènom principu, stvarajuæi precizne slike preseka pojedinih delova tela. Elektromagnet od 20 tesli je prejak za živa biæa, ali æe znatno doprineti novim saznanjima u oblasti hemije, fizike, biologije i drugih nauka. Laboratorija u kojoj su postavljeni novi rekordi nalazi se na Univerzitetu države Floride, a u eksmerimentu je uèestvovala i Nacionalna laboratorija u Los Alamosu.

XS
SM
MD
LG