Linkovi

Džim Mudi  optimistièan u vezi sa Srbijom i Crnom Gorom - 2003-09-06


“Trebalo bi koristiti iskustvo istoènoevropskih zemlja u procesu privatizacije da bi se izbegli nepotrebni problemi. Zemlje u tranziciji bi trebalo da omoguæe otvoren i transparentan proces privatizacije, donesu propise koje ne bi trebalo menjati, upoznaju javnost sa procesom evaluacije i utvrde stvarnu vrednost preduzeæa. To su kljuène taèke“.

Kako se može osigurati da te kljuène taèke budu primenjene?

“Za to su potebni veoma budni mediji i javnost .Takodje treba obezbediti da proces privatizacije bude otvoren, tako da gradjani dobiju informacije o onom što se dogadja, ukljuèujuæi mouguænost da stranci investiraju, i veliæinu stranih investicija. Isto tako treba odluæiti da li da se insajderima dozvoli da investiraju, kako da se raspodele deonice preduzeæa i ustanovi njihova vrednost, stvori tržiste kapitala, koji bi bili spoljni kontrolni faktori procesa parivatizacije, kao i funkcionalnu berzu koja bi odredjivala cenu deonica“.

Kava bi trebalo da bude uloga vlasti i medija u tom procesu?

Vlasti bi trebalo da ustanove propise, da intervenišu kada se propisi krše, dok mediji moraju da nadziru vlasti i sam proces privatizacije, i da alarmiraju javnost u sluèaju neispravnih aktivnosti. To je od presudne važnosti jer u protivnom javnost neæe znati šta se dogadja“.

Da li se za sada proces privatizacije u Srbiji i Crnoj Gori odvija u pozitivnom pravcu?

“Ja sam optimistièan u vezi sa Srbijom i Crnom Gorom. Ta zemlja može mnogo toga da nauèi na osnovu iskustva susednih zemalja. Neki tvrde da je Srbija i Crna Gora u nepovoljnom položaju zbog toga sto je ušla u proces privatizacije tako kasno, i zbog ratnih nevolja koje su zadesile taj reigon. Medjutim, zakasneli poèetak može biti od koristi toj zemlji, jer se može poduèiti na osnovu grešaka i pozitivnih rezultata drugih zemalja. Predsednik Evropske banke je nedavno rekao da Srbija Crna Gora ima moguænost da isprovede proces privatizaje bolje nego druge zemlje u tom regionu“.

Kavke konkretne mere bi mogli da predložite ?

Proces privatizacje mora biti postepen, kao što je to uèinjeno u Madjarskoj. Ako zemlje pokušaju da èine previše i prebrzo, obièno èine velike greške. Mediji i javnost ne mogu da brzo apsorbuju sve nove podatke i stoga to treba èiniti postepeno. Strancima takodje treba omoguæiti da razumeju proces evaluacije. Proces evaluacije je od presudne važnosti i vlasti moraju da obezbede da se ustanovi prava vrednost deonica da bi se njima moglo trgovati“.

Veæina investirora æe biti stranci. Kako se domaæi ekonomski objekti mogu zaštititi od moguæih problema?

“U domenu stranih investicija, imate dobre i loše strane. Dolaskom stranih investitora, omoguæava se veæa konkurencija u procesu privatizacije preduzeæa, što bi moglo da poveæa njihovu vrednost. Potenicjalno loša strane je da morate odluèiti koliki uticaj ili deo vaše privrede želite da stranci imaju u svom vlasništvu. Pošto Srbija i Crna Gora neæe uskoro uæi u Evropsku uniju, ako želiti da dobijete adekvatan kapital za ta preduzeæa, da bi postala produktivnija, jedna od koristi stranog investiranja , posebno iz evropskih zemalja, je da Srbija i Crna Gora ne bi treblao da potpuno ogranièi strane investicije, jer do ulaska u Evorpsku uniju treba prièekati nekoliko godina , sto bi nanelo znatnu štetu privredi te zemlje, ako bi se na investicije moralo èekati do tada“.

XS
SM
MD
LG