Linkovi

Pauel brani novi nacrt rezolucije Ujedinjenih nacija - 2003-09-04


Pauel se sastao sa novinarima manje od jednog sata nakon što su francuski predsednk Žak Širak i nemaèki kancelar Gerhard Šreder kritikovali tu amerièku inicijativu. I mada je on jasno stavio do znanja da nije imao vremena da u potpunosti prouèi njihove komentare, sekretar Pauel je odbacio ideju da taj nacrt rezolucije ne seže dovoljno daleko kako bi obezbedio brzi prelaz na iraèku samo-upravu. Pojavivši se zajedno sa svojim italijanskim kolegom nakon jednoèasovnog sastanka, amerièki državni sekretar je rekao da nije bilo jasno iz izjava evropskih lidera koju vrstu politièke tranzicije oni oèekuju u Iraku ili kome bi trebalo predati vlast ukoliko do transfera dodje u bliskoj buduænosti. Pauel je rekao da bi admnistrcija predsednika Buša bila ”oduševljena“ da dobije ”konstruktivan doprinos “ od kljuènih evropskih sila, ali je rekao da Sjedinjene Države veruju da je najbolji pristup upitati same Iraèane koju vrstu demokratske tranzicije bi oni želeli, sa vremenskim rokovima koje bi sami izabrali, i koji ne bi bili nametnuti spolja:

“Da èujemo šta Iraèani kažu da su sposobni da uèine, i uz kakvu podršku medjunarodne zajednice. Izgleda mi da to moramo uèiniti. Saèekajmo zatim da èujemo šta oni žele da uèine. To ova rezolucija omoguæava. Mislim da je ona sastavljena tako da je u stanju da se pozabavi zabrinutostima koje su lideri poput predsednika Širaka i kancelara Šredera izneli u prošlosti. Ako oni imaju neke sugestije bilo bi nam drago da ih èujemo“.

Italijanski ministar Fratini, èija vlada je pružila iraèkoj politici administracije predsednika Buša jaku politièku i materijalnu podršku ukljuèujuæi vojnike i pripadnike policije na terenu u Iraku, rekao je da æe staviti amerièki plan na dnevni red sutrašnjeg sastanka ministara inostranih poslova Evropske unije. On je dodao da novi amerièki plan, s obzirom da pruža Ujedinjenim nacijama snažniji mandat u Iraku, što su želeli mnogi Evropljani, predstavlja ”važan momenat“ za Evropsku uniju u nastojanjima da usvoji jedinstveni stav u odnosu na Irak:

“Mi, Evropljani, imamo snažnu potrebu da postignemo ponovo èvrstu koheziju u okviru Evrope kad je u pitanju ova veoma delikatna tema, koja je, kako znate, dovela u prošlosti do dubokih podela na našem kontinentu. U ovom momentu u pitanju je buduænost naroda Iraka. Stoga mislimo da se mora uložiti svaki napor da se donese nova rezolucija, koja bi omoguæila iraèkom narodu da upravlja svojom buduænošæu“.

Odgovarajuæi na pitanja novinara, sekretar Pauel je takodje odluèno odbacio izveštaj objavljen u Vašington Postu, da je on birokratskom manipulacijom iskljuèio iz konsultacija sekretara za odbranu Donalda Ramsfelda, i naveo predsednika Buša da prihvati ideju u upuæivanju medjunarodnih trupa u Irak pod okriljem UN. Pauel je rekao da su sekretar za odbranu i drugi èlanovi Nacionalnog bezbednosnog tima bili angažovani u debati o tom pitanju u svim pojedinostima i dodao da je ideja da su on i generali iz Pentagona uticali na predsednika Buša, iskljuèivši druge jednostavno “zlonamerna izmišljotina“.

XS
SM
MD
LG