Linkovi

Kontroverza u Njujorku oko kolekcije vezane za Martina Lutera Kinga - 2003-09-02


Procenjuje se da æe cena biti 30 miliona dolara za kolekciju od sedam hiljada liènih prepiski, beležaka, dnevnika i pisama doktora Kinga, koji su sada izloženi u toj njujorškoj aukcijskoj kuæi. Izložba obuhvata neke materijale koji nikada nisu vidjeni u javnosti, poput nacrta govora u rukopisu doktora Kinga. Tu su takodje jedan njegov pisani ispit sa koledža, dnevnik, koji je vodio dok je bio u zatvoru, zatim knjige iz njegove liène biblioteke i kolekcija pisama i telegrama koje je dobijao od poznatih ljudi. Medjutim, centralni komad te kolekcije je prvobitna verzija govora ”Gajim jedan san“ koji je doktor King održao tokom takozvanog marša naVašington 28. avgusta 1963.godine. Kada je doktor King napisao taj nacrt on ga je naslovio ”Nema više normalnosti“. Predstavnici aukcijske kuæe Sotbi kažu da javnost može puno da nauèi o procesu razmišljanja èuvenog borca za gradjanska prava uvidom u proces stvaranja njegovih radova. Elizabet Maler je na èelu odseka Sotbija za književna dela i rukopise. Ona ukazuje na jednu od ranih verzija govora ”Gajim jedan san“, u jednoj od knjiga koje æe takodje biti iznete na aukciju. Dr. King je pravio beleške u jednom molitveniku Valasa Hamiltona, izdatom 1954. godine.

“Rukopis je izgleda iz rane faze jer Dr. King još uvek piše olovkom. Hamilton je napisao jednu molitvu pod nazivom “Srušeni snovi“. Dr. King je napisao iznad toga novi naslov: ”San koji se nije ostvario“ i izneo smernice sopstvene molitve na tu temu. Stoga možemo primetiti da je veæ poèetkom pedesetih èitava ideja motiva snova poèela da dobija na snazi“.

Sporazum iz 1999. da se ta kolekcija proda Kongresnoj biblioteci za 20 miliona dolara nije uspeo, delimièno zbog visoke cene koja je tražena. U prošlosti, veæina kolekcija o gradjanskim pravima je bila davana na poklon. Medjutim, Dejvid Reden, potpredsednik Sotbija, veruje da postoji tržište za takvu kolekciju, koju naziva najvažnijom ne-predsednièkom arhivom u Americi dvadesetog veka“. Reden kaže da je nedavno prodao pismo Tomasa Dzzefersona na tri strane za više od milion dolara. On navodi i druge primere, kao što je što su dokumenti iz afere Votergejt, koji su prodati za pet miliona dolara. Medjutim, neki nauènici dovode u pitanje visoku cenu, vezanu za tu kolekciju, zbog toga što je najveæi deo sadržaja iz doba gradjanske ere bio poznat istorièarima decenijama. Porodica King zadržava kontrolu nad tom prodajom i takodje stavlja znatne restrikcije na upotrebu svih govora i materijala koji se tièu doktora Kinga. Ponovno èitanje govora Dr. Kinga, napisano njegovom rukom, znaèi ponovno doživljavanje momenata iz tih burnih vremena, zbog èega naviru suze na oèi. Sesil Melcer kaže kako misli da bi veæi broj ljudi trebalo da ima pristup kolekciji doktora Kinga. Nauènici se slažu i nadaju se da æe ta kolekcija završiti u nekom od vodeæih univerziteta ili biblioteka. Firma Sotbi navodi da trenutno vodi razgovore sa neimenovanim potencijalnim kupcem.

XS
SM
MD
LG