Linkovi

Rehabilitacija žrtava torture - 2003-08-23


Fondacija Konrad Hilton dodelila je nagradu u iznosu od milion dolara - inaèe najveæu humanitarnu nagradu u svetu - Meðunarodnom savetu za rehabilitaciju žrtava torture, nevladinoj meðunarodnoj organizaciji sa sedištem u Danskoj. Saopštenje o dodeljivanju nagrade objavljeno je u Ženevi.

Meðunarodni savet za rehabilitaciju žrtava torture ima globalnu mrežu od oko 200 centara u 80 zemalja. Ova organizacija pruža medicinsku i psihološku negu za oko 100 hiljada žrtava torture godišnje. Objavljujuæi nagradu, potpredsednik fondacije Konrad Hilton, Džudi Miler, opisala je torturu kao jedan od najgorih vidova ljudske patnje.

“Nadamo se da æe nagrada fondacije Hilton doprineti proširenju mreže centara Meðunarodnog saveta i da æe motivisati vlade da zauvek okonèaju korišæenje torture i da pomognu onima koji su bili podvrgnuti torturi“.

Mada je poznato da se tortura naširoko koristi, ne postoje sveobuhvatni statistièki podaci o broju žrtava u svetu. Prema agenciji UN za izbeglice, gotovo treæina od oko 12 miliona izbeglica u svetu, bila je podvrgnuta torturi. Meðutim, nije poznat broj žrtava torture meðu raseljenim licima unutar država. Generalni sekretar Meðunarodnog saveta za rehabilitaciju žrtava torture, Jens Modvig, kaže da se nada da æe ova nagrada skrenuti pažnju svetske javnosti na problem torture i da æe pomoæi da se prekine æutanje o njemu.

“Tortura se koristi prikriveno u zatvorima i pritvornim centrima, èesto u udaljenim krajevim pojedinih država. Tortura nije nešto o èemu se hvale bilo žrtve ili poèinioci. Ipak, tortura je užasavajuæe i odvratno sredstvo. Mi ne želimo da govorimo o torturi ili da slušamo o njoj pošto ne možemo ni da shvatimo kakve patnje trpe žrtve torture“.

Modvig kaže da bi svi trebalo da dele odgovornost za eliminisanje torture i za pomoæ onima koji prežive da ponovo izgrade svoje živote. Nagradu fondacije Konrad Hilton Meðunarodnom savetu za rehabilitaciju žrtava torture zvanièno æe uruèiti tibetanski duhovni vodja, Dalaj Lama, na sveèanosti u Njujorku, 24. septembra.

XS
SM
MD
LG