Linkovi

Razgovor sa Majklom Hartmanom - 2003-08-22


“Glavna veza izmedju onoga što se dogodilo u Iraku, odnosno teroristièkog napada na sedište Ujedinjenih nacija u Bagdadu i onoga što se dogodilo u mestima kao što su Obiliæ i Goraždevac, jeste to što takvi teroristicki aktovi objedinjuju ljude koji su kukavice i koji veruju da ubijanjem nedužnih muškarca, žena i dece, može da se opravda borba za sopstvene politièke ciljeve.”

Jedan od glavnih problema na Kosovu je organizovani kriminal. Šta bi moglo da se uèini na njegovom uklanjanju?

“Trebalo bi, uz saradnju sa gradjanima, prikupiti i dostaviti pravosudnim organima podatke o osobama angažovanim u organizovanom kriminalu, radi vodjena istrage i ne ustezati se od hapšenja - onda kada se prikupe dokazi. Trebalo bi koristiti sva orudja pravosudnog sistema, podneti dokaze sudijama i izreæi kazne tim ljudima.”

Na kakvo pravno orudje mislite?

“Najvaznije orudje je moguænost korišæenja svedoka i istovremena zaštitita njihove anonimnosti, odnosno program zaštite svedoka, da svedoci ne bi - nakon svedoèenja u sudu - bili izloženi odmazdi. Takodje bi trebalo imati efikasan sistem primene zakona. Drugim reèima, treba biti strpljiv dok pravosudni i policijski organi sprovedu istragu i omoguæiti im da vrše ’prismotru’ i primenjuju druge tehnološke metode. Ukoliko su gradjani spremni da saradjuju, trebalo bi omoguèiti da se onima koji svedoèe umanje kazne za prethodna krivièna dela, za koja su bili osudjeni, što je poznato kao ’sporazum sa svedokom o saradnji’, odnosno davanje imuniteta - da bi se ljudi podstakli da svedoèe.”

Na osnovu vašeg iskustva na Kosovu, kako bi mogli da se poveæaju toleranost i poštovanje vladavine zakona?

“Pored onoga što sam rekao, trebalo bi povesti kampanju medju gradjanima da im se objasni da je u njihovom interesu da saradjuju sa istražnim i pravosudnim organima. Najvažnije je da gradjani shvate da podatke koje imaju o teroristima i kriminalcima treba da dostave policiji. Gradjani moraju da razumeju da teroristicka dela nisu ni u èijem interesu - sem u interesu terorista.”

XS
SM
MD
LG