Linkovi

Razlièiti identiteti: ”Da li iko izgleda kao ja?“ - 2003-08-22


Dona je znala da æe, kad izaðe sa æerkom i sinom koji imaju azijske crte na svog oca i plavu kosu na svoju majku, izazvati veliki broj komentara.

“Ušla bih u samoposlugu i neko bi rekao: Gde ste ga usvojili? Kojeg je on porekla, ne lièi na vas. Znam da ovi komentari nisu zlonamerni, da ih ljudi upuæuju iz radoznalosti. Nekada su èak bili ohrabrujuæi kad su ljudi govorili da je moj sin lep i egzotièan. Medjutim, poželela sam da saznam kako ovo utièe na decu i da saznam nešto više o rasnom pitanju u Americi. Tako je sve poèelo“.

Književnica Džekson Nakazava kaže da je njena knjiga ”Da li iko izgleda kao ja?“ imala za cilj da bude vodiè za roditelje koji podižu decu iz rasno mešasnih brakova. U cilju ovog istraživanja, razgovarala je sa mladima mešovite rase u svim delovima zemlje i shvatila da su ti mladi ljudi ponosni na svoje multikulturalno nasleðe. Pa ipak ona istièe da postoje dva kljuèna perioda pritiska na ovu decu.

“Jedan je u drugom i treæem razredu kad druga deca kategorizuju sve oko sebe i kažu: ko je najbrži, najviši, najniži i najtamnije puti. A šta je sa tobom? Puno pitanja seu igri i to može da bude bolno. Drugi bolni period je od 13 do 15 godina, kad se pokreæu pitanja ko se s kim zabavlja i kad se deca odvajaju i prave grupe“.

Dona kaže da takva bolna iskustva mogu èesto da oblikuju multirasne tinejdžere u veoma jake liènosti. Ona kaže da poduèeni sopstvenim iskustvom shvataju da rasa nije bitna i da èesto postaju mostovi izmeðu kultura. Mat Keli, dvadest trogodišnji Amerikanac irskog i korejskog porekla je jedan od onih koji pokušavaju da izgrade multikulturalne mostove. Na univerzitetu je osnovao magazin za omladinu iz mešovitih brakova pod nazivom ”Mavin“ što na hebrejskom znaèi ”onaj koji razume.“ Met Keli istièe da broj Amerikanaca multirasnog porekla raste u Sjedinjenim Državama i da je važno da ti mladi ljudi pronaðu svoje idole.

“Takoðe mislim da je važno pozabaviti se brojem multirasnih popularnih liènosti poput Tajgera Vudsa i Hali Beri, odnosno ljudi koji su popularni u najširim krugovima. Oni su svi jasno stavili do znanja da su multirasnog porekla i da su na to ponosni“.

Mat Keli kaže da multirasno poreklo pruža mnoge prednosti. Meðu njima je èinjenica da su ti ljudi sposobni da shvate i prihvate druge. I mada, kako on kaže, za dete ponekad može da bude zbunjujuæe što je poteklo iz dve kulture, kad spozna da živi na mestu gde se spajaju istok i zapad to može da bude izvor snage i inspiracije. Dona Džekson Nakazava, autor knjige ”Da li iko izgleda kao ja?,“ navodi izjavu jedne 20-togodišnje Amerikanke meðu èijim precima ima Afroamerikanaca, Anglosaksonaca i ruskih Jevreja, da æe Amerika neminovno postati sve otvorenija prema multirasnom pitanju jer -- zakljuèuje ona -- ”možda æe baš neko ko potièe iz grupacije prema kojoj imate predrasude ili koju mrzite postati deo - vaše porodice.“

XS
SM
MD
LG