Linkovi

Brifing u Savetu bezbednosti o situaciji u Iraku - 2003-08-22


Povodom bombaškog napada na sedište svetske organizacije u Bagdadu, ambasadori SAD i Britanije u Ujedinjenim nacijama obratili su se Savetu bezbednosti sa najnovijim podacima o bezbednosnoj situaciji u Iraku. Iz Njujorka se javila novinarka Glasa Amerike, Keri Šeriden:

Amerièki ambasador Džon Negroponte rekao je Savetu bezbednosti da je bombaški napad planiran da se desi u trenutku kada se desio i da su ga poèinili oni koji žele da iskoriste nestabilnost u Iraku. Upoznavajuæi Savet bezbednosti sa akcijama preduzetim za poveæanje bezbednosti u Iraku, amerièki ambasador Negroponte je izjavio da je u toku obuka novih i sve obimnijih iraèkih policijskih snaga. Trenutno u Iraku ima 38 hiljada policijaca, od toga 6 hiljada u Bagdadu. Cilj je da se taj broj na nivou zemlje poveæa na 65 hiljada. Osvræuæi se na razgovore u Savetu bezbednosti o novoj rezoluciji o poveæanju obima medjunarodnih snaga u Iraku, ambasador Negroponte je pozdravio doprinos 30 zemalja koje su veæ angažvane; i ponovio da je posle teroristièkog napada medjunarodno prisustvo i uèešæe od velike važnosti.

“Èlanovi ovog tela moraju ispoljiti bezrezervnu jednoglasnost. Moramo osnažiti našu borbu protiv terorizma i agresivno sprovesti mere za suzbijanje teroristièkih zlodela”.

Britanski ambasador Emir Džons Peri zatražio je od Saveta bezbednosti da razmotri naèine za poveæanje medjuanrodne angažovanosti u Iraku, posebno u svetlu ogromnih reformi koje je nužno sprovesti da bi se prebrodile posledice trideset godina opresije pod Sadamom Huseinom.

” Èini mi se da medjuanrodna zajednica kao celina potcenjuje razmere fundamentalne štete prièinjene Iraku i iraèkom društvu od strane jednog ubitaènog režima“.

Francuska i Rusija, koje spadaju medju zemlje koje su se protivile ratu u Iraku, pružile su indikacije da bi pozdravile dodatno angažovanje Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador, Sergej Lavrov, izjavio je da pozdravlja podrobnije razgovore o naèininima da se u Iraku poveæa bezbednost.

“Smatramo da Savet bezbednosti nesumnjivo može da preduzme dodatne mere za poboljšanje bezbednosti medjunarodnog osoblja. Naravno, to je sastavni deo sveukupne bezbednosne situacije u Iraku, tako da je neizbežno da razgovaramo i o tome. U medjuvremenu, koalicija je -- u skladu sa sopstvenim obavezama -- odgovorna za bezbednost u Iraku“.

Ambasador Negroponte je izjavio da stvaranje vladajuæeg saveta Iraka smatra jednim od najznaèajnijih ostvarenja u procesu obnove te zemlje; i založio se za jaèanje tog i drugih struktura moæi kojima rukovode Iraèani.

XS
SM
MD
LG