Linkovi

SAD pripremaju novu rezoluciju Ujedinjenih nacija - 2003-08-21


Amerièki državni sekretar Kolin Pauel izjavio je da SAD pripremaju novu rezoluciju UN koja bi ohrabrila više zemalja èlanica da pomognu koaliciji predvodjenoj SAD. Pauel se danas sastao sa generalnim sekretarom UN, Kofijem Ananom, da bi razmotrio situaciju u Iraku posle smrtonosnog teroristièkog napada na sedište misije UN u Bagdadu, u utorak. Dopisnica Glasa Amerike, Dženi Badner, izveštava is sedišta UN u Njujorku.

Državni sekretar Pauel je rekao da je medjunarodna zajednica veæ prisutna u Iraku pošto su tamo pod nadzorom koalicionih snaga veæ razmeštene 22 hiljade vojnika iz 30 zemalja. Medjutim, neke zemlje, kao što su Turska i Indija, saopštile su da æe zahtevati dodatno odobrenje Saveta bezbendosti UN da bi uputile svoje vojnike u Irak. Dok SAD vode razgovore o upuæivanja vojnika sa desetak zemalja, sekretar Pauel je rekao da administracija takodje razmatra moguænost nove rezolucije Saveta bezbednosti UN kojom bi se dodatni broj zemalja èlanica ohrabrio da uputi svoje vojnike u Irak.

”Svakako, tragamo za naèinima da potvrdimo našu rešenost da uspemo u Iraku. Tragamo za formulacijama kojima bi zemlje èlanice bile pozvane da uèine više pošto je predsednik Buš uvek smatrao da UN treba da igraju važnu ulogu. On je to ponovio u više navrata. UN igraju vitalnu ulogu - to je ono što su radili Seržio Vieira de Melo i njegove kolege“.

Pauel je izrazio sauèešæe generalnom sekretaru Kofiju Ananu zbog gubitka života osoblja svetske organizacije u bombaškom napadu u utorak. Savet bezbednosti sada razmatra mere obezbedjenja za misiju svetske organizacije u Iraku. Kofi Anan je rekao da æe svetska organizacija nastaviti da radi na obnovi Iraka, ali da neæe upuæivati mirovne vojnike u tu zemlju.

“U pogledu bezbednosti, ne nameravamo da preporuèimo upuæivanje plavih šlemova UN. Prema tome, medjunarodne snage æe biti zadužene za bezbednosne mere, dok æe se UN usredsrediti na ekonomska, politièka i socijalna pitanja gde mogu najviše da doprinesu“.

Kofi Anan i Kolin Pauel nisu potvrdili izveštaje da su UN odbacile ponudu dodatnog obezbedjenja od strane koalicionih snaga u Iraku, koje predvode SAD i Britanija, da bi oèuvale svoju samostalnost.

XS
SM
MD
LG