Linkovi

Danijel Server o najnovijem nasilju na Kosovu - 2003-08-21


“To strašno nasilje zaslužuje samo osudu, a posebno je užasno jer su meta bila deca. No, još uvek ne znamo taèno ko stoji iza tih napada -- da li je u pitanju politièko nasilja, lièna osveta ili nešto drugo. Jer, niko zasada nije preuzeo odgovornost. Stoga æemo znati više tek kada bude obavljena istraga i budu uhapšene osumnjièene osobe, kada budu pronaðeni svedoci i dokazi. Meðutim, iako nije jasno ko je vinovnik zloèina, potpuno je jasno da je nasilje nad Srbima na Kosovu neprihvatljivo.”

Nasilje u Goraždevcu svakako otežava proces smirivanja etnièke tenzije na Kosovu i dovoljno je ozbiljno da je Savet bezbednosti održao sednicu o tome -- ali incident ne bi smeo da dovede do ishitrenih zakljuèaka, ukazuje Server:

“Nema nikakve sumnje da je taj dogaðaj otežao situaciju na Kosovu. Smatram da je puno od onoga što je potpredsednik vlade Srbije, Nebojša Èoviæ zatražio da se obezbedi na Kosovu prihvatljivo i razumno, a verujem da se i veliki broj Albanaca slaže sa tim. No, upozorio bih da tvrdnja gospodina Èoviæa da treba rasformirati Kosovski zaštitni korpus kao izvor nasilja u pokrajini nije uverljiva. Svakako mi je poznato da na Kosovu postoje elementi poput Albanske nacionalne armije, koju su Ujedinjene nacije proglasile teroristièkom organizacijom, ali još niko sa sigurnošæu ne tvrdi da je za Goraždevac odgovorna ANA, a još manje Kosovski zaštitni korpus. To ne znamo ni ja ni gospodin Èoviæ“.

Razbuktale strasti su i dalje jedan od krupnijih problem na Kosovu, ali taj problemn nije nesavladiv - istièe Danijel Server.

“Ova vrsta nasilja, pa èak i gori vidovi nasilja, dogaðali su se na Kosovu i bili prevazidjeni i mislim da æe i ovo proæi. Meðutim, hteo bih da istaknem da je neophodno da obe strane, i srpska i albanska, u ocenama i reagovanjima budu umerene i da odbace ekstremizam. Problem na Kosovu jeste u tome što ekstremizam prolazi dobro i kod jednih i kod drugih, a politièari to koriste. Meðutim, Kosovu su potrebni ljudi koji zastupaju umerenost i koji su spremni da se suprotstave svakom nasilju. Takoðe je neophodna meðusobna saradnja umerenih snaga u srpskoj i albanskoj zajednici. Jedino æe na taj naèin doæi do pravog napretka i do eliminisanja nasilja na Kosovu. Mislim da je taj cilj sasvim ostvarljiv, jer nasilje oèigledno ne može biti u interesu ni Albanaca, ni Srba“.

Na pitanje da li je optimista da æe srpsko-albanski razgovori o tehnièkim pitanjima koji bi trebalo da zapoènu uskoro, Danijel Server je rekao da nema potrebe za žurbom. “Bolje je da razgovori budu odloženi sve dok ne budu izvšrene dobre pripreme. A pod pripremama podrazumevam da obe strane ne samo znaju o èemu žele da razgovaraju i šta žele da postignu, veæ da su dobro upoznate i sa zahtevima druge strane radi nalaženja zajednièkog jezika i zajednièkih rešenja. Od toga zavisi i uspeh tih razgovora” - kaže Danijel Server, direktor Balkanske inicijative u vašingtonskom Institut za mir.

XS
SM
MD
LG