Linkovi

Komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava u dubokoj žalosti - 2003-08-20


I dalje pristižu izrazi zaprepašæenja i odavanja pošte Visokom komesaru Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Seržu Vieiri de Melu, koji je juèe izgubio život u bombaškom napadu na sedište misije UN-a u Bagdadu. Kako javlja dopisnica Glasa Amerike, Lisa Šlajn -- De Melovi saradnici u Ženevi kažu da je De Melova smrt pojaèala njihovu rešenost da se bore za pravdu i ljudska prava: Komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava je u dubokoj žalosti. Vršilac dužnosti Visokog komesara, Bertran Ramèaran odao je emotivnu poštu svom kolegi kojeg je opisao ka izuzetnog èoveka:

“Bio je to izuzetno obdareni èovek. Bio je inteligentan, duhovit, šarmantan, kao i veoma obrazovan i predan naèelima i idealima povelje Ujedinjenih nacija. Pratio sam njegov rad i posmatrao kako je svoju inteligenciju i šarm stavljao u službu Ujedinjenih nacija. To je zaista bilo nešto izvanredno”.

55-godišnji brazilski diplomata, Vieira de Melo radio je u Ujedinjenim nacijama punih 30 godina. Primenjivao je svoje diplomatsko umeæe u najopasnijim svetskim žarištima, ukljuèujuæi Istoèni Timor i Kosovo. Na traženje generalnog sekretara Kofija Anana, De Melo je prihvatio èetvoromeseèni mandat šefa misije Ujedinjenih nacija u Bagdadu. Mandat mu je isticao poèetkom iduæeg meseca. Njegov kolega, Bertran Ramèaran kaže da juèerašnji tragièni dogaðaji u Bagdadu neæe omesti osoblje Ujedinjenih nacija u Iraku da nastavi svoju važnu misiju u domenu ljudskih prava. Misija UN-a u Iraku ima dug spisak zadataka, rekao je Ramèaran, dodavši da je njegova rešenost za dalje napredovanje veæa nego ikada:

“Neko kao ja - kada vidi šta se dogodilo - kaže Ujedinjene nacije ne mogu da se povuku i Ujedinjene nacije ne mogu biti zastrašene. I smatram da upravo treba da pojaèamo naše aktivnost na polju ljudskih prava”.

Ramèaran je takoðe rekao da bi juèerašnji tragièan dogaðaj trebalo da posluži za dobro Ujedinjenih nacija i za ljudska prava.

XS
SM
MD
LG