Linkovi

Hlorisanje bunara u Kabulu - 2003-08-13


Deèji fond Ujedinjenih nacija je izneo procenu da se u Kabulu svake nedelje zabeleži 7800 sluèajeva dijareje, uzrokovane zagadjenom vodom. Takodje se navodi da se bar polovina tih sluèajeva odnosi na decu uzrasta ispod pet godina. UNICEF primeæuje da diareja uzrokuje više od 50 posto svih smrtnih sluèajeva medju avganistanskom decom. Predstavnik UNICEF-a, Damien Personaz, kaže da æe manje dece umirati od dijareje kada bunari u Kabulu budu hlorisani, èime æe voda biti bezbednija za piæe.

”Hlorisanje je zapravo veoma jednostavan proces. On je takodje veoma jeftin jer se svodi na mešanje praha hlora sa peskom. Time se jednostavno uništavaju bakterije i voda postaje prilièno bezbedna za piæe.“ Gospodin Personaz kaže da je za hlorisanje jednog bunara potrebno dva do tri minuta, po ceni od dva dolara i pedeset centi. On istièe da æe tokom sledeæa tri meseca ekipe u Kabulu hlorisati više od 17 hiljada plitkih bunara i svih 20 rezervoara za vodu. On takodje kaže da æe sve akcijom biti obuhvaæene sve gradske èetvrti, od èega æe imati koristi dva ipo miliona njegovih stanovnika. Gospodin Personaz kaže da se broj stanovnika u Kabulu udvostruèio tokom protekle godine, što je opteretilo dostupne zalihe bezbedne vode u gradu. On je takodje primetio da topli letnji meseci imaju tendenciju da budu najopasniji deo godine:

”Ljudi se oslanjaju na veoma plitke bunare veoma blizu svojih kuæa, gde im stoje i poljski klozeti. Stoga je zagadjenje vode veliki problem. Primetili smo takodje da su zbog suše mnogi ljudi prešli iz sela u Kabul, tako da je broj oboljenja zbog zagadjene vode u porastu.“ Još jedan važan deo ove kampanje je poduèavanje stanovništva o održavanju higijene. Gospodin Personaz kaže da æe humanitarni radnici pokušati da podignu svest gradjana o uzrocima bolesti nastalih zbog zagadjene vode i naèinima za njihovo spreèavanje.

XS
SM
MD
LG