Linkovi

Arapska liga o mirovnim trupama u Iraku - 2003-08-05


Ministri inostranih poslova arapske lige su doneli odluku da ne šalju trupe u Irak, povinujuæi se zahtevu Sjedinjenih Država. Sa više pojedinosti iz kaira se javio dopisnik Glasa Amerike Greg LaMot:

Generalni sekretar Arapske lige, Amr Musa, je rekao da je na sastanku komiteta Lige postignut konsenzus da se - kako je reèeno, ”pod tekuæim okolnostima“ - ne može razmatrati slanje arapskih vojnih snaga u Irak. Gospodin Musa je rekao da bi trebalo raditi na okonèanju okupacije Iraka i omoguæiti iraèkom narodu da formira nacionalnu vladu. Medjutim, predstavnik generalnog sekretara, Hosam Zaki, je demantovao nedavne medijske izveštaje da funkcioneri arapske lige odbijaju da se sastanu sa predstavnicima novog iraèkog Upravnog saveta, koji je postavila Amerikancima predvodjena koalicija:

”Nismo bili u zvaniènom kontaktu sa tim Upravnim savetom. Medjutim, generalni sekretar Amr Musa je rekao da æe rado primiti svakog èlana tog saveta koji želi da dodje da razgovara sa njim. On je istakao više puta da je liga otvorenih gledišta i da su njena vrata ovorena za sve Iraèane i sve politièke liènosti ili politièke sile u Iraku koje žele da se konsultuju ili razgovaraju sa nama. Nikada nismo zatvorili ni jedna vrata, ali Upravni savet Iraka nije nam nikada zvanièno prišao.“ Juèe je generalni sekretar Arapske lige, Amr Musa, rekao da je liga sastavila nacrt rezolucije u kojoj se naglašava važnost da neka ujedinjena iraèka politièka struktura povede zemlju ka punom suverenitetu. Predlozi izneti tokom današnjeg sastanka komiteta æe pomoæi u formiranju osnove za razgovore na buduæim samitima Arapaske lige.

XS
SM
MD
LG