Linkovi

Bob Houp - 2003-08-03


Smræu Boba Houpa, Sjedinjene Države su izgubile jednog od svojih najveæih zabavljaèa. Meðutim Houp, koji je umro prošle nedelje u 101. godini života, bio je mnogo više od obiènog zabavljaèa. Tokom najveæeg dela dvadesetog stoleæa, Bob Houp je bio zvezda vodvilja, radija, televizije i filma. Bio je prijatelj svih amerièkih predsednika poèev od Frenklina Ruzvelta. Dobitnik je brojnih priznanja, od poèasnih univerzitetskih zvanja, do amerièkog Ordena slobode i poèasne viteške titule u svojoj rodnoj Velikoj Britaniji. Boba Houpa æe najviše pamtiti milioni mladiæa i devojaka u uniformi Sjedinjenih Država koje je uveseljavao. Tokom više od pedeset godina je proputovao bezbroj milja do amerièkih vojnièkih logora širom sveta u vreme božiænjih praznika, zabavljajuæi vojnike u džunglama i pustinjama, u poljskim bolnicama i na nosaèima aviona, od Drugog svetskog rata 1940-ih, do Operacije “Pustinjska oluja” 1990-ih. Na pitanje zbog èega je to èinio, imao je jednostavan odgovor.

“Šta to znaèi za tu decu. Kada im sa tim doðete u tu džunglu. Uistinu im je to poveæavalo energiju. To je bio poseban momenat za moral... Sreæan Božiæ i Bog vas blagoslovio”, govorio je Bob Houp. Jedan od onih koji su kao mladi pripadnici armije videli Boba Houpa kako zabavlja trupe u Vijetnamu 1968, jeste državni sekretar Kolin Pauel. “Ne postoji niko”, tvrdi Pauel, “ko je odanije služio svojoj zemlji i sa veæom predanošæu i u ratu i u miru.” I predsednik Džordž Buš je istakao da je Bob Houp bio veliki stanovnik Amerike.

“Bob Houp nas je zasmejavao i podizao nam duh. Služio je našoj zemlji odlazeæi na bojišta i zabavljajuæi hiljade vojnika razlièitih naraštaja. Pridružujemo se njegovoj porodici u molitvi i oplakujemo gubitak jednog dobrog èoveka”, rekao je predsednik Buš. Još jedan veliki poštovalac Boba Houpa, bivši predsednik Ronald Regan, sumirao je sve to kada je 1988. uruèio Houpu jedno od njegovih mnogobrojnih priznanja.

“Zadovoljstvo mi je što uruèujem ovu nagradu èoveku èije ime najbolje definiše njegov život. A gde ima života ima i nade”, rekao je Regan, aludirajuæi na znaèenje reèi “HOUP” na engleskom jeziku. Život Boba Houpa je završen, ali æe ga milioni ljudi veèito pamtiti.

XS
SM
MD
LG