Linkovi

IBM gradi novi superkompjuter - 2003-07-31


Amerièki kompjuterski koncern IBM juèe je zvanièno otkrio da æe svoj novi superkompjuter - odnosno grozd kompjutera - zasnovati na èipovima tipa Opteron 246, koji su izašli aprila ove godine. Za potrebe japanskog Nacionalnog instituta za savremenu industrijsku nauku i tehnologiju IBM æe kombinovati 1058 kompjutera sa po dva èipa tipa Opteron sa 520 Intelovih Itanijum 2 mašina kako bi sastavio takozvani grozd kompjutera, koji æe moæi da obavi 11 triliona matematièkih operacija u sekundi. Ovo æe ga svakako staviti u sam vrh liste 500 najbržih kompjutera na svetu, koju izdaje univerzitet u Manhajmu, u Nemaèkoj, i Univerzitet države Tenesi, u Sjedinjenim Državama. Razlika izmeðu takozvanih superkompjutera i grozda kompjutera je veoma mala, jer se i jedni i drugi sastoje od veæeg broja procesora koji rade uporedo. Grozdovi se tipièno prave od komponenti koje svako može da kupi na tržištu, dok superkompjuteri koriste delove pravljene po narudžbi. Èinjenica da se najnoviji IBM-ov grozd pretežno oslanja na procesore tipa Opteron, pokazuje da su ti procesori stekli ugled u svetu. Firma Krej, èuvena po gradnji superkompjutera, namerava da do iduæe godine sagradi supermašinu sa 10 hiljada Opteron procesora, koja æe biti u stanju da obavi èak 40 triliona matematièkih operacija u sekundi. Možda najzanimljiviji sporedni podatak je to da æe novi IBM-ov superkompjuter kao operativni sistem koristiti ne Windows, veæ Linux, koji ima takozvani otvoreni kod, što znaèi da svaki korisnik može da ga menja i prilagoðava sopstvenim potrebama.

XS
SM
MD
LG