Linkovi

Državna delegacije Srbije stize u Vašington - 2003-07-23


U politièkim i diplomatskim krugovima u Beogradu istièe se da poseta Vašingtonu neæe biti presudna u odluèivanju oko eventualnog potpisivanja bilateralnog sporazuma o imunitetu amerièkih graðana pred Meðunarodnim kriviènim sudom i da æe više biti prilika da se èuje mišljenje administracije u Vašingtonu o planovima za poèetak dijaloga izmeðu vlasti u Beogradu i Prištini. Pomoænik ministra spoljnih poslova državne zajednice Srbija i Crna Gora Aleksandra Joksimoviæ izjavila je da nije u planu sastanak premijera Živkoviæa i amerièkog predsednika Džordža Buša. A šef diplomatije Goran Svilanoviæ kao važne teme razgovora u Vašingtonu spominje rezime onoga što je uraðeno u saradnji sa Haškim sudom i amerièku pomoæ oko ulaska državne zajednice u Partnerstvo za mir ka0o nastavka reformi u sektoru bezbednosti.

Pre polaska na jednomeseène ferije predsednica republièkog Parlamenta Nataša Miæiæ sumirala je dosadašnji rad i najavila intenzivan jesenji rad Skupštine. U proceduri se sada nalazi èetrdesetak propisa, ali dubina promena starog sistema meri se u tranzicijskim zemljama kroz èetiri zakona koji imaju efekta na suštinu raskida sa prošlošæu, a to su karakter imovine i ljudska prava, kaže Miæiæeva, navodeæi da su to zakoni o privatizaciji i denacionalizaciji i lustraciji sa otvaranjem dosijea i rehabilitaciji. Mi smo doneli dva i uverena sam da æemo u ovom skupštinskom sazivu doneti i druga dva, rekla je predsednica Parlamenta. Nataša Miæiæ najavila je za jesen donošenje novog Ustava Srbije i obeæala da æe odmah posle toga odrediti datum predsednièkih izbora ili najkasnije do poèetka redovnog jesenjeg skupštinskog zasedanja.

XS
SM
MD
LG