Linkovi

Nanocevèice njuškaju gasove - 2003-07-23


Ploèice grafita savijene u cilindre imaju neverovatna svojstva. Pored toga što su male - svega nekoliko nanometara, odnosno milijarditih delova metra - i što sprovode elektricitet i toplotu, sada je ustanovljeno da mogu da služe za njušenje gasova. Drugim reèima, kao vrlo osetljiv nos. Poznato je da se gasovi izloženi jakom elektriènom polju jonizuju, odnosno gube neki elektron - svaki od njih pri drugom naponu. Sadašnji senzori mere napon pri kome poèinje jonizacija i tako odredjuju o kom gasu je reè. Ali za to su potrebni vrlo visoki naponi, ponekad preko hiljadu volti. Nauènici laboratorije Renslerovog politehnièkog instituta ustanovili su da vrhovi velikog broja nanocevèica znatno pojaèavaju lokalno elektrièno polje, i to sa relativno niskim pobudnim naponom za koji je dovoljna obièna džepna baterija. Osim toga, visokonaponskim senzorima za gasove potrebno je do pet minuta da reaguju. Senzori sa nanocevèicama reaguju trenutno. Lako je pretpostaviti koliko bi bilo korisno imati senzore za štetne gasove ne veæe od kutije za šibice, koji bi mogli da nas upozore u sluèaju teroristièkog napada. Novi senzori proizvedeni u nanotehnologiji još nisu osetljivi kao klasièni, ali nauènici kažu da æe i taj problem uskoro biti rešen.

XS
SM
MD
LG