Linkovi

29. godišnjica podele Kipra - 2003-07-21


Sedamnaestog jula 1974. godine vojna hunta -- tada na vlasti u Grèkoj -- izvršila je puè na Kipru što je 22 jula izazvalo vojnu intervenciju Turske u kojoj je zauzet severni deo te zemlje. Od tada su preduzimana brojna nastojanja da se Kipar ujedini, ali ni jedno nije uspelo. Ove godine su obnovljena nastojanja u tom smeru i u martu se generalni sekretar UN, Kofi Anan, založio za prihvatanje plana o ponovnom ujedinjenu ostrva u pokušaju da Kipar bude prihvaæen u èlanstvo Evropske unije.

Medjutim, ni ti napori nisu urodili plodom tako da æe samo grèki deo Kipra na èelu sa medjunarodno priznatom vladom u Nikoziji biti primljen u Evropsku uniju. U medjuvremenu, postignuti su izvesni pozitivni rezultati kao što je otvaranje kontrolne linije izmedju grèkog i turskog sektora što je omoguæilo gradjanima iz oba sektora da poseæuju svoju rodbinu i obavljaju poslovne transakcije. Predstavnici dve zajednice jedva da održavaju bilo kakav dijalog i obe strane smatraju da su izgledi za obnovu mirovnih razgovora slabi.

Specijalni izaslanlik UN, Alvero De Soto, smatra da je otvaranje granice mala stvar u odnosu na ono što bi trebalo uèiniti:

“Treba rešiti pitanja o teritoriji, privatnoj svojini, zajednièkoj upravi i bezbednosnim problemima. Do sada ništa nije rešeno.”

Lider kiparskih Turaka, Rauf Denktaš, koji se nalazi na èelu severnog dela Kipra veæ 29 godina, izložen je oštroj kritici unutar sopstvene, turske zajednice zbog nerazumnog stava na razgovorima. Medjutim, Denktaš tvrdi da bi se najnovijim planom UN stvorio prevelik broj turskih izbeglica i ustupio prevelik deo teritorije turskog dela Kipra. Pošto najnoviji mirovni plan svetske organizacije nije pirhvaæen, mirovna misija UN na Kirpu je zatvorena, planova za dalje pregovore trenutno nema, a dvadeset deveto obeležavanje godišnjice podele Kipra verovatno neæe biti poslednje.

U medjuvremenu, kiparska vlada predvodjena Grcima prihvatila je 14. jula poziv Evropske unije da, zajedno sa još devet zemalja, stupi u njeno èlanstvo iduæe godine. U svetlu zastoja u mirovnom procesu, kiparski Turci koji èine 20 odsto stanovništva biæe ostavljeni po strani.

XS
SM
MD
LG