Linkovi

Buš o Iraku - 2003-07-10


Nakon vesti da su u dva odvojena incidenta ubijena još dva amerièka vojnika u Iraku, predsednik Buš je rekao da su koalicione snage u Iraku oèigledno suoèene sa ozbiljnim pretnjama, obeæavši pri tom da æe se nastaviti borba sve dok protivnici ne budu poraženi.

“Nema sumnje da smo suoèeni sa problemom bezbednosti u Iraku i moraæemo da rešavamo svaki pojedinaèni sluèaj. U tome moramo biti žilavi.”

Preko 30 amerièkih vojnika je ubijeno otkatko je predsednik Buš pre više od dva meseca proglasio da su okonèane oružane borbe u Iraku. Predsednik Buš za napade krivi snage lojalne svrgnutom režimu, i istièe da je veæina Iraèana oduševljena što Sadam Husein nije više na vlasti. “Što sami Iraèani budu više angažovani u prelaznoj vladi veæa je verovatnoæa da æe proseèan graðanin razumeti da apologete Sadama Huseina samo mogu doneti oèaj njihovoj zemlji”.

Amerièki predsednik je takoðe rekao da 100 dana nije dovoljno da Iraèani upoznaju, kako se izrazio, “veliku radost slobode” kao i odgovornost koju ona sobom nosi. Predsednik Buš se suoèava sa sve veæom zabrinutošæu amerièke javnosti zbod nastavljenih napada na preko 140,000 amerièkih vojnika u Iraku, a i sa problemima vezanim za sopstveno priznanje da su u sklopu njegovih argumenata protiv Sadama Huseina korišæeni krivotvoreni dokumenati. Predsednik Buš je, naime, u svom govoru o stanju Unije u januaru, rekao da su britanski obaveštajni agenti izvestili da je Sadam Husein pokušavao da nabavi nuklearni materijal od Nigera. Ti su dokumenti predati Meðunarodnoj agenciji za atomsku energiju, koja je u martu zakljuèila da su falsifikovani. U jeku sve èešæih pitanja o naèinu na koji su predsednik Buš i britanski premijer Toni Bler pravdali invaziju Iraka, Bele kuæa je potrvdila da je deo argumentacije za rat bila netaèna. Odbori za obaveštajna pitanja oba doma amerièkog Kongresa sada preispituju upotrebu obaveštajnih podataka o Iraku. Neposredna opasnost od iraèkog oružja masovnog uništenja bio je jedan od glavnih argumenata koji je predsednik Buš iznosio u prilog svrgavanja Sadama Huseina. Nakon više od dva meseca od pada Bagdada, takvo oružje još uvek nije pronaðeno.

XS
SM
MD
LG