Linkovi

Buš o tranziciji Iraka - 2003-07-07


Koalicione snage se obraèunavaju sa ostacima bivšeg režima Sadama Huseina u Iraku. Režim koji je raspolagao oružjem za masovno uništavanje, davao utoèište i podršku teroristima, prkosio Ujedinjenim nacijama i ugnjetavao iraèke graðane, više nije na vlasti. Otkrivaju se pravi spomenici vladavine Sadama Huseina. Ti spomenici su masovne grobnice, odaje za muèenje i raskošne palate. “Sada”, kako je rekao predsednik Džordž Buš, “idemo napred i rekonstruišemo zemlju obnavljajuæi osnovne javne usluge, održavajuæi red, tragajuæi za skrivenim oružjem i pomažuæi Iraèanima da uspostave predstavnièku vladu”.

“Razvoj Iraka kao zemlje koja je uzor umerenosti i demokratije i napretka, obiman je i dugoroèan poduhvat. Ali obnova te zemlje ima kritièni znaèaj za poražavanje terora i ekstremizma na celom Bliskom istoku. Uz toliko stvari koje treba dovesti u ravnotežu, nije èudo što sloboda ima svoje neprijatelje i unutar Iraka. Pljaèka i nasumièno nasilje koji su poèeli odmah po završetku rata, i dalje su izazov u nekim delovima zemlje. Još veæi izazov je bivša Partija Baas i pripadnici službe bezbednosti koje ništa neæe zaustaviti u pokušajima da se ponovo domognu vlasti i privilegija”.

Buš je naglasio da su u Iraku aktivne i teroristièke organizacije koje nastoje da naprave haos.

“Meðu tim teroristima su i pripadnici organizacije Ansar al-Islam, koja je dejstvovala u Iraku pre rata i koja je sada aktivna u sunitskom delu zemlje. Pomišljamo da su ostaci te organizacije povezani sa Abuom Musabom al-Zaravijem, saradnikom Al-kaide, i dalje u Iraku i èekaju priliku da zadaju udarac. Takoðe, poèinjeno da zapažamo da u Irak dolaze i strani borci”, rekao je predsednik Buš. Svi koji pokušavaju da miniraju rekonstrukciju Iraka vrše napad na sam iraèki narod. Oslobodivši Irak kao što je i obeæala, koalicija pod voðstvom Sjedinjenih Država je rešena da pomogne toj zemlji da uspostavi pravednu i predstavnièku vladu. Cilj koalicije, kako je rekao predsednik Buš, “jeste brza predaja kontrole nad zemljom samim Iraèanima. Narod Iraka æe biti bezbedan i narod Iraka æe vladati svojom zemljom”.

XS
SM
MD
LG