Linkovi

Amerièki vojnik teško ranjen - 2003-07-06


Napadi na amerièke vojnike su se proširili na napade na druge sektore medjunarodne zajednice , uzrokujuæi strah medju novinarima i humanitarnim radicima. Dva napada u egzekucionom stilu izvršena su u razmaku od dvadeset èetiri sata. U prvom napadu je ubijen britanski novinar Rièard Vajld a u drugom jedan amerièki vojnik, obojica metkom u potiljak iz neposredne blizine. Oèevici su izvestili da je amerièki vojnik ubijen dok je patrolirao na kapmusu Univerziteta u Bagdadu. Napadaè je nestao u gomili studenata. Amerièki vojnici su odmah zatvorili kampus. Studenti koji su izlazili sa univerzieteta naveli su da su bili podrvrgnuti liènom pretresu.

Amerièke trupe održavaju strogu bezbednost na kamupusu jer je na njemu stanuje veliki broj amerièkih vojnika. No, sam univerzitet je i dalje otvoren za studente i nastavno osoblje, te hiljade ljudi dolaze na kampus i odlaze s njega svakog dana. U ranijem napadu britanski novinar Rièard Vajld je-po reèima oèevidaca-pogodjen juèe iz neposredne metkom u potiljak dok je razgovarao sa ljudina na jednom uliènom uglu u Bagdadu. Prolaznici su ga stavili u automobil i odvezli u bolnicu , ali je umro od zadobijene rane.

Njegove ožalošæene kolege su navele da je bio nezavisni televizijski producent , star dvedeset èetiri godine, i da je došao u Irak samo pre devet dana. Vajld je prvi novinar ubijen u Iraku od kako je proglašen kraj rata poèetkom maja. Drugi novinar je bio teško ranjen ranije ove nedelje u napadu na amerièke trupe.

Treæi napad je izvršen juèe u severnom iraèkom gradu Mosulu. Predstavnik Ujedinjenih nacija Hamid Abdel Džaber je saopštio da je neko ispalio raketnu granatu na predstavništvo Medjunarodne orgaizacije za migraciju, nevladinu organizaciju koja radi sa izbeglicama. Prema Džaberovim reèima, u eksploziji raketne granate lakše je ranjen jedan lokalni iraèki èuvar , dok su dva automobila i zid kompleksa ošteæeni.

” Za sada smatramo da je reè o izolovanom incidentu dok se ne završi istraga. Ekipa bezbednosnih eksperata je poslata u Mosul i oèekujemo nalaze istrage.“

Tokom prošlih nekoliko nedelja preduzeto je nekoliko napada na amerièka postrojenja i vojnike ; no,Džaber smatra da je veæina tih napada bila motivisana kriminalom. Džaber medjutim, nije iskljuèiomoguænost da je napad na sedište Medjunarodne organizacije za imigraciju u Mosulu bio politièki motivisan.

Mosul je u severnom delu zemlje koji je pod kontrolom Kurda i napad na predstavništvo Mejdunarodne organizacije za migraciju verovatno nije povezan sa napadima u centralnom delu zemlje blizu Bagdada. No, u severnom delu Iraka tinja druga vrsta sukoba. Napad u Mosulu je izvšen ubrzo nakon što su amerièke trupe uhapsile jedanaest turskih vojnika u gradu Sulejmaniji pod sumnjom da nameravaju da napadnu kurdskog guvernera Kirkuka. Turska vlada je oštro osudila ta hapšenja zbog kojih su se zategli diplomatski odnosi izmedju Turske i Sjedinjenih Država.

XS
SM
MD
LG