Linkovi

5.jula 1948. Tranzistor - 2003-07-05


Na današnji dan, pre 55 godina, 5. jula 1948. telefonska kompanija Bel, poèela je da koristi nov amerièki pronalazak koji je iz osnova promenio elektronske aparate. Minijaturni poluprovodnièki element nazvan tranzistor pokazao se kao jeftina i pouzdana zamena za nezgrapne vakuumske cevi koje je Bel u celoj zemlji koristio u svojim razvodnim telefonskim centralama. Kasnijim pronalaskom mikro- èipova došlo je do daljeg smanjivanja tranzistora radi korišæenja u ureðajima poput kompjutera, radio-aparata i televizora.

XS
SM
MD
LG