Linkovi

35 zemalja pogodjeno suspenzijom amerièke vojne pomoæi - 2003-07-01


Funkcioneri kažu da obim vojne pomoæi koja je suspendovana nije velik i da je ukupni iznos manji od 50 milijardi dolara. Medjutim, oni ukazuju da je suspenzija pomoæi znak ozbiljnosti sa kojom administracija predsednika Buša prilazi pitanju Medjunarodnog kriviènog suda i potrebe da se amerièko vojno osoblje izuzme od njegove jurisdikcije. Predsednik Buš je povukao potpis SAD na sporazum o osnivanju MKS, pre više od godinu dana, uz obrazloženje da bi taj sud, èiji je zadatak da sudi poèiniocima ratnih zloèina i zloèina protiv èoveènosti, mogao da postane sredstvo za politièki motivisane postupke protiv amerièkih mirovnih vojnika i drugih pripadnika amerièkih oružanih snaga stacioniranih u inostranstvu. 1. jul je bio krajnji rok koji je kongres odredio za potisivanje sporazuma o izuzeæu amerièkih državljana pred MKS-om, odnosno za gubljenje amerièke vojne pomoæi, u protivnom.

Amerièka kampanja za izuzeæe je bila oštro kritikovana od strane amerièkih evropskih saveznika i drugih zemalja, koje su tvrdile da SAD svojom akcijom slabe položaj MKS-a. Medjutim portparol Stejt departmenta, Rièard Bauèer, je juèe izjavio da SAD jedino nastoje da zaštite svoja prava, a ne da potkopaju sporazum o uspostavljanju MKS-a: ”Ne pokušavamo da uskratimo pravo drugim zemljama da potpišu i sprovedu ovaj sporazum, ali isto tako zahtevamo da se naše pravo, naš suverenitet u donošenju odluke da ne pristupimo tom sporazumu, poštuju. Mislimo da je važno da imamo moguænost da odluèimo da ne budemo podložni juurisdkciji suda u èijem uspostavljanju nismo uèestvovali.“

35 Zemalja koje pogadja suspenzija vojne pomoæi su države koje nisu potpisale bilateralne sporazume sa SAD o izuzeæu ili koje na drugi naèin nisu izuzete od suspenzije. Zakon o zaštiti pripadnika amerièkih oružanih snaga, na osnovu kojeg se ova mera donosi, predvidja da se ona ne odnosi na èlanove NATO-a ili druge važne amerièke saveznike, koji nisu u NATO-u. Pored toga, predsednik Buš je iskoristio moguænost, sadržanu u zakonu, da posebnom uredbom izuzme 16 zemalja od suspenzije vojne pomoæi iz razloga amerièke nacionalne bezbednosti. Funkcioneri su takodje ukazali da je amerièka vojna pomoæ šest zemalja kandidata za èlanstvo u NATO-u za ovu godinu, koje nisu izuzete od suspenzije, veæ dodeljena tako da neæe biti pogodjena ovom merom.

XS
SM
MD
LG