Linkovi

Da li SAD ulažu dovoljno sredstava za spreèavanje teroristièkih napada - 2003-06-29


Grupa amerièkih eksperata za nacionalnu bezbednost smatra da SAD ne ulažu dovoljno novca da bi pripremile policijske, vatrogasne i medicinske spasilaèke ekipe da se suoèe sa moguæim teroristièkim napadom veæih razmera. Novinarka Glasa Amerike, Pola Vulfson, izveštava da ti eksperti smatraju da su takozvane ekipe za ”prvo reagovanje” nedovoljno finansirane.Ova grupa eksperata je prouèavala potrebe ekipa za ”prvo reagovanje“ tokom više meseci. U njenom konaènom izveštaju se istièe da je ekipama za vanredne situacije potrebno daleko više novca za obuèavanje i opremu. Bivši senator Voren Radmen je bio jedan od vodeæih èlanova ove grupe eksperata.

”Radi se o nacionalnoj krizi. U pitanju je odbrana domovine. U pitanju je zaštita Amerikanaca od nevidjenog užasa”.

Radmen, inaèe republikanac iz države Nju Hempšir, izjavio je u programu tv mreže NBC ”Susret sa štampom“, da se radi o pitanju bez politièkih aspekata pošto je svima jasno da je ekipama za vanredne situacije potrebna podrška.

“Ne kritikujemo bilo koga i ne ciljamo na bilo koga. Jednostavno, kažemo da ovo treba da bude viši prioritet nego što je bio sluèaj do sada. Na izabranim funkcionerima je da odluèe da li æe prihvatiti tu poruku”.

Javnost æe biti upoznata sa rezultatima studije ove grupe eksperata u ponedeljak, u Savetu za medjunarodne odnose, nezavisnoj istraživaèkoj organizaciji. Džejmi Mecl je bio direktor istraživaèkog projekta. On je rekao u programu tv mreže NBC da su èlanovi istraživaèkog tima razgovarali direktno sa vatrogascima, policajcima, medicinskim osobljem i èlanovima lokalnih spasilaèkih ekipa širom zemlje.

”Takoreæi bez izuzetka svi su nam rekli da smatraju da nemaju odgovarajuæu opremu da bi uradili ono što se oèekuje od njih“.

Novi sekretarijat za unutrašnju bezbednost i druge vladine agencije planiraju da potroše oko 27 milijardi dolara na ekipe za vanredne situacije tokom narednih pet godina. U izveštaju Saveta za medjunarodne odnose se istièe da je ta suma zabrinjavajuæe mala i da bi sredstva namenjena pripravnosti za vanredne situacije trebalo da se uveæaju pet puta u tom periodu. Predstavnik sekretarijata za unutrašnju bezbednost je nastojao da umanji znaèaj ovog izveštaja navodeæi da je iznos sredstava koji predlaže Savet za medjunarodne odnose uveæan van svih proporcija. On je dodao da studija Saveta za medjunarodne odnose sadrži malo novih informacija i da se druge mere koje se u njoj preporuèuju veæ primenjuju.

XS
SM
MD
LG