Linkovi

Amerika traži od Saudijske Arabije da prestane finansiranje vahabizma - 2003-06-29


Vahabizam je oblik Islama koji doslovno interpretira tekst Korana. Vahabizam se tokom 1970-tih brzo proširio izvan Saudijske Arabije kada su dobrotovorne organizacije poèele da finansiraju verske škole - medrese i džamije u kojima se uèi vahabizam - od Pakistana do Sjedinjenih Država. Kritièari stroge interpretacije Korana, koju zastupa vahabizam, tvrde da je to dovelo do pogrešnog tumaèenja i izvitoperavanja Islama. Smatra se da su svih 19 otmièara koji su uèestvovali u teroristièkim napadima 11. septembra 2001. na Sjedinjene Države, bili pristalice vahabizma. 15 otmièara su bili saudijski državljani. Republikanski senator Džon Kajl iz Arizone, koji predsedava senatskim pododborom za unutrašnju bezbednost, na poèetku juèerašnjeg zasedanja najavio je dodatene pretrese o vahabizmu.

“Problem koji danas razmatramo se odnosi na doktrinu koju zastupa država, kao i naèin finansiranja ekstremistièke ideologije koja stvara pogodno tle za regrutovanje, infrastrukturu kao finansijske tokove meðunarodnog terorizma. Ekstremistièka ideologija vahabizma je glavna snaga koja stoji iza teroristièkih organizacija poput Al Kaide, koju Federalni istražni biro smatra najveæom teroristièkom opasnošæu za Sjedinjene Države”.

Senator Kajl je pozvao Saudijsku Arabiju da obustavi podršku institucijama koje zastupaju vahabizam. Demokratski senator Èarls Šumer iz države Njujork deli stanovište svog republikanskog kolege. On je izrazio zabrinutost da muslimanski sveštenici šire vahabizam u amerièkim džamijama, zatvorima i meðu Muslimanima u redovima amerièke vojske. Šumer je pozvao vladu Saudijske Arabije da osudi uèenje ekstremistièkog islamskog fundamentalizma koja, kako je naveo, propoveda mržnju, nasilje i netolerantnost prema umerenim Muslimanima, Hrišæanima i Jevrejima:

“To znaèi prestati sa finansiranjem ekstremistièkih medresa, izbaciti iz upotrebe školske udžbenike pune mržnje u saudijskim školama i ukinuti propovedanje esktremistièkog vahabizma u mnogim od džamija u Saudijskoj Arabiji. Ukoliko Saudijci ne prekinu finansiranje uèenje ekstremizma, ciklus teroristièkog nasilja u svetu biæe još gori”.

Dejvid Aufhauzer, generalni savetnik u sekretarijatu za finansije je naveo da je amerièka administracija uputila takve pozive direktno saudijskoj vladi i dodao da je saudijska strana obeæala svoju saradnju.

XS
SM
MD
LG