Linkovi

Buš i lideri EU o iranskim nuklearnim objektima - 2003-06-25


Predsednik Buš i lideri Evropske Unije žele da Iran uèini svoje nuklearne objekte još dostupnijim za inspekcije. Kako izveštava novinar Glasa Amerike, Skot Sterns, SAD i EU su se takodje složili da tešnje saradjuju u borbi protiv medjunarodnog terorizma.Predsednik Buš je izjavio da veruje da æe se Iran složiti sa dodatnim inspekcijama ukoliko medjunarodna zajednica podrži taj zahtev Medjunarodne agencije za atomsku agenciju. Posle razgovora sa liderima EU, predsednik Buš je izjavio da Iran ne ispunjava svoje obaveze u pogledu pružanja punog pristupa inspektorima te agencije.

”Amerika i EU se slažu da Iran mora da saradjuje u punoj meri sa Medjunarodnom agencijom za atomsku energiju. Takodje smo se složili da Iran mora da potpiše dodatni protokol kojim æe toj agenciji biti data dodatna sredstva da istražuje tajne aktivnosti u vezi sa nuklearnim oružjem. Iran se obavezao da neæe nastojati da razvije nuklearno oružje i cela medjunarodna zajednica mora da insistira da iranska vlada ispoštuje tu obavezu”.

Predsednik Evropske komisije, Romano Prodi rekao je da su SAD i EU odluène da verifikuju da Iran ne iskoristi svoj program korišæenja nuklearne energije da bi se domogao nuklearnog oružja.

”Dijalog sa Iranom se odvija svakodnevno i mi vršimo pritisak da ta zemlja prihvati i nenajavljene inspekcije zato što moramo da budemo sigurni da ne predstavlja pretnju za buduæi mir. Moramo da budemo apslutno sigurni u to”.

Nastojeæi da izgladi razmomilaženja oko rata u Iraku, Prodi je naglasio da nema problema ni neprijatelja koje EU i SAD ne mogu da savladaju kada su ujedinjeni. Medjutim, kada nisu ujedinjeni, rekao je Prodi, svaki problem dobija džinovske razmere, a svaki neprijatelj postaje èudovište. Lideri dve strane su razgovarali juèe o nekim od tih problema, ukljuèujuæi i moratorijum koji je EU uvela 1998. godine na uvoz genetski modifikovane hrane. Ta odluka dovela je, prema procenama, do gubitka od 300 miliona dolara godišnje za amerièke farmere, zbog smanjenog izvoza kukuruza, i administracija predsednika Buša je zbog toga podnela tužbu Svetskoj trgovinskoj organizaciji. Lideri SAD i EU su takodje razmotrili druga pitanja od zajednièkog interesa, ukljuèujuæi i borbu protiv medjunarodnog terorizma . Predsednik Buš je rekao da su se uèesnici samita složili o potrebi aktivnog spreèavanja nezakonite trgovine oružjem masovnog uništenja.

”I SAD i EU su izloženi opasnosti globalnog terora i mi smo odluèni da ga porazimo. Danas smo potpisali nove sporazume kako bi poboljšali našu pravnu saradnju u ratu protiv terorizma i kako bi ubrzali izruèenje terorista”.

Dve strane su proširile broj teroristièkih akata koji mogu da predstavljaju osnov za izruèenje i odluèile da formiraju zajednièke amerièko-evropske istražne timove. Takodje su se saglasile da saradjuju na jaèanju kontrole izvoza opasnih materijala.

XS
SM
MD
LG