Linkovi

Konferencija protiv anti-semitizma - 2003-06-24


Predstavnici organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, skraæeno OEBS, u koju je uèlanjeno pedeset pet država, osudili su na konferenciji u Beèu anti-semitizam i obeæali da æe preduzeti odluène akcije za spreèavanje te pojave. OEBS se obavezao da æe anti-semitizam pratiti kao pitanje ljudskih prava i sprovodjenja zakona. Konferencija je održana u odgovor na širok talas nasilja protiv Jevreja. ”Èinjenica da ovakvi sastanci moraju da se održavaju je za žaljenje,” rekao je Dan Everts iz Holandije. ”Meðutim ne smemo oklevati da priznamo da takva potreba postoji.“ Predstavnik Sjedinjenih Država, bivši gradonaèelnik Njujorka Rudi Džulijani je rekao: “Reèi nisu dovoljne da bi se prekinuo porast anti-semitizma u Evropi i drugim delovima sveta.“ Kako je Džulijani nedavno izjavio za list Njujork Tajms, u jednom periodu u Francuskoj se dešavalo osam do dvanaest napada dnevno, a èetrnaest Jevreja je napadnuto u sinagogama u razdoblju od dve nedelje. U Rusiji se mogu videti napisi ” Smrt Jevrejima“ ispisani duž autoputa, sa namerom da izazovu nemire ukoliko neko pokuša da ih ukloni. Anti-semitizam je jedna od najstarijih i najubitaènijih formi izražavanja mržnje. Jedna od najužasnijih manifestacija tog zla dogodila se u vreme nacistièke Nemaèke tokom Drugog svetskog rata, kada je u Holokaustu sistematski ubijeno šest miliona evropskih Jevreja. Tokom nedavnog boravka u Poljskoj, predsednik Džordž Buš je posetio jedan od najzloglasnijih koncentracionih logora, Aušvic. Na ovom mestu, rekao je on, zlo je pronašlo svoje odane podanike i svoje nevine žrtve.“

” Još ima živih svedoka logora smrti. Oni nas podseæaju da zlo postoji, da ima ime i da mu se moramo suprotstaviti. Istorija traži više od seæanja, jer su mržnja, agresija i ubilaèke ambicije još prisutni u svetu.“

Po reèima Vladislava Bartoševskog predsednika Udruženja poljsko- izraelskog prijateljstva, znaèi ”Nema tolerancije prema netoleranciji ....To je jedini naèin da se spreèi ponavljanje istorije.“

XS
SM
MD
LG